Nästa artikel
Hur skyddar jag mig vid en konkurs?
KONSUMENTINFO

Hur skyddar jag mig vid en konkurs?

Publicerad 10 december 2013 (uppdaterad 2023-08-22 13:45)
Vad händer en kund vid en konkurs? På vilket sätt ska och kan man skydda sig mot obehagliga överraskningar?

Att företag kommer på obestånd händer ibland men till skillnad mot livsmedelsaffären är det mer besvärligt när det gäller fordon, inte minst för att beloppen är så mycket större.

Och får du ett erbjudande som låter alltför fantastisk så kan det mycket väl vara ett skäl att vara extra försiktig och i så fall slutföra affären direkt utan handpenningar och senarelagda leveranser. För det som låter för bra för att vara sant är oftast just det. Någonstans brukar det i så fall finnas en hake.

Handpenningen
Om vi börjar med det mest kapitalintensiva, helfordonsförsäljning, så finns några saker man absolut bör göra.

Du måste tänka på att en handpenning eller ett (lämnat) inbytt fordon är en allmän fordran på bolaget och inte knutet till det nya fordonet. En handpenning betraktas därför inte som återbetalningsbar vid en konkurs och är bolagets egendom fram tills leveransen.

Betala därför minsta möjliga i handpenning och lämna inbytesfordonet i samband med leveransen av det nya om du känner dig osäker på företagets ekonomiska ställning. Du kan se det som att du ger bolaget en räntefri kredit. Och apropå kredit, låt den inte börja löpa förrän leveransen sker.

Vinterförvaring
Många tecknar avtal om sitt fordon på hösten och får erbjudande om gratis vinterförvaring mot att fordonet betalas vid köpet. Även om det inte är någon strategi från företaget att luras bör man ta sig i akt när ett sådant erbjudande kommer.

Enligt konsumentköplagen anses köpet genomföras vid leveransen. Det som dessförinnan betalats anses som en fordran på bolaget och har inte annan prioritet än andras fordringar.

Du kan alltså förlora både pengar och fordon om du har riktig otur. Det sätt du kan komma runt detta är om du hämtar ut fordonet och har haft det i din besittning för att sedan låta företaget vinterförvara det. 

Ta i besittning
För att du ska anses ha tagit fordonet i besittning måste det ha befunnit sig på annan adress än företagets. Det finns i sig inte angivet i detalj hur detta ska ske, men till att börja med måste du kunna bevisa detta.

Tänk då på jävssituationer om du använder vittnen och ta gott om bilder för att kunna visa riktigheten i dina påståenden. Låt bilen vara hemma åtminstone över natten. Efter detta kan du lugnt lämna tillbaks bilen till företaget.

Vem som står som registrerad ägare i bilregistret har ingen betydelse i sammanhanget men har du fullbetalt fordonet skall det naturligtvis vara registrerat på dig. Glöm inte att få skriftligt på vad som gäller för försäkringen och vem som står för självriskerna om du inte själv har försäkring medan fordonet står hos bolaget.

Har du fått löfte om åtgärder i köpet ska du försöka få dessa åtgärdade innan leveransen. Går företaget i konkurs mellan leverans och åtgärd kan det enklast uttryckas som något du går miste om. Är det småsaker kanske man kan ta förtreten men är det större åtgärder kan det bli en helt annan affär än tänkt.

Vid försäljning
Om du lämnar in en bil som försäljningsuppdrag till ett bolag behöver du ett avtal om detta.

Även här gäller att avtalet visar på vem som ansvarar för fordonet mot stöld, brand eller liknande medan fordonet finns till försäljning. Din egen stöldförsäkring gäller inte om fordonet stjäls vid en provkörning då detta kallas olovligt brukande.

Om fordonet inte är sålt och du har ett avtal som visar att fordonet är ditt och att bolaget har fått det i uppdrag att vidaresälja det bör allt vara lugnt (separationsrätt).

Problemet uppstår om bolaget sålt fordonet, levererat det till nya ägaren som betalat utan att du hunnit få pengarna vid konkursen. Du är då i samma situation som en köpare som inte fått fordonet levererat, du har en fordran som inte är högre prioriterad än någon annans.

Försök därför att hålla tiden mellan leverans till den nya ägaren och bolaget betalning till dig så kort som möjlig. Kolla även hur företaget hanterar eventuella garantianspråk från den nya ägaren. Bolaget har skyldighet att lämna "garanti", reklamationsrätt, även på begagnade fordon.

Har du beställt dyrare tillbehör och företaget begär handpenning eller förskottsbetalning ska du tänka på motsvarande sätt.

Köper du en vara i en butik behöver du inte normalt befara att någon hämtar tillbaka den från dig med hänvisning till att bolaget inte betalat sin faktura, du handlar i det läget i "god tro". Det tål att påpekas att begreppet är borttaget i juridiken vilket kan ställa till det för köparen men å andra sidan skyddas den egentliga ägaren. Vid ett privatköp ligger dock bevisbördan på köparen och finns det exempelvis en restskuld på ett fordon kan i vissa fall kreditgivaren ha rätt att återta fordonet även om du till fullo betalt det till säljaren, något som inte alla har klart för sig.

Konkurs kan drabba alla företag, även seriösa, och är inte något tecken på att ett visst bolag är oseriöst. Tillhör företaget en branchorganisation kan denna i vissa fall gå in för att skydda kunden. Kolla vidare med dem i sådana fall.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.