Bild
Nästa artikel
Vad gäller för leverans av reservdelar

Vad gäller för leverans av reservdelar

REGLER

Hur länge ska man behöva vänta på en reservdel? En berättigad fråga kan tyckas särskilt som semestrarna närmar sig och kanske den planerade husvagnssommaren försvinner.

Vi tog kontakt med Ulf Stefansson på konsumentverket för att reda ut vad som gäller.

Många ägare tror att det finns en lag om reservdelstillgång men så är inte fallet. Det man kan hävda är konsumentköplagens regel om tre års reklamationsrätt och under denna tid skälig reparationstid.

Vad är det för skillnad mellan ordvalet i konsumentköplagen, reklamationsrätt och garanti?

Det finns inget i konsumentköplagen om garanti. Däremot har kunden rätt till reklamation av varan men felet skall ha förelegat vid leverans och det är kunden som skall bevisa detta. Om felet inträffar inom sex månader efter leverans anses felet ha förelegat vid leveransen och under denna tid är det säljföretaget som skall bevisa att kunden har hanterat varan på ett sådant sätt att reklamationsrätten inte gäller. Ett tydligt exempel på detta är på ett fordon om det råkat ut för en krock eller liknande yttre händelse som inte tillverkaren eller säljaren kan läggas till ansvar för.

Men många tror att vi har ett års garanti?

Det är inte korrekt ur lagteknisk synvinkel. Det finns däremot inget som hindrar en tillverkare att utfärda en garanti på valfri tid så det händer att en vara har ett års garanti. I och med att ordet garanti används har inte köparen ansvaret utan garantigivaren skall visa att garantin inte är tillämpbar. I dessa fall kan garantigivaren ställa krav som exempelvis årlig service eller annat som angivits i garantivillkoren. Det är därför viktigt att kunden har ett garantibevis så fort säljaren lovar mer än vad konsumentköplagen stadgar och följer dessa villkor.


Men om nu kunden har fått en garanti som sträcker sig längre än vad konsumentköplagen stadgar, kan man fortfarande kräva skälig reparationstid?

Egentligen inte. Visserligen kan konsumenten hamna i det läget att en garanti som inte infrias kan falla under falsk marknadsföring men det kräver att konsumenten själv driver ärendet. Vad gäller utebliven reservdelstillgång utan garanti kan kunden egentligen inte göra någonting. Men det är naturligtvis mycket negativt för fabrikatets renomé, inte minst om det gäller varor som fordon som har lång användningstid och oftast omsätts som begagnade ett antal gånger.

Så vad gör man då om tiden går och reservdelen inte kommer?

Har man ingen reklamationsrätt att falla tillbaka på blir det svårt. Det finns ingen lag att hänvisa till utan konsumenten blir hänvisad till tillverkarens val av image. Gäller det fordon blir det svårare för en tillverkare vars fordon inte går att reparera då det kommer att påverka andra konsumenters vilja att köpa just det fabrikatet. Är det däremot under tiden konsumentköplagen gäller kan man i vissa fall häva köpet men det är en process som tyvärr tar tid, i synnerhet om leverantören inte är tillmötesgående till kravet.

Kommentarer

#1
Peter Paavilainen
2015-10-23 11:52

Jag har problem med delar väntat på nya luckor till köket i 11 månader till vår vagn från 2013. Men det är inte de stora problemet hade ett lite missljud i köksgolvet anmäldes 20131027 till Cabby Brunna. Som nu vuxit till ett stort problem det knäpper i golvet på ett fler tall ställen i Cabby 800 f3f från 2013. Nu har den stått i Kristinehamn sen 20130904 de mailade den klar 20130926 vi åkte dit och hittade samma fel på 5 s. Så vi åkte 63 mil i onödan vi lämnade kvar vagnen och har inte hört något mer. Den har varit inne för samma fel 2 och en kontroll från Cabby fabriken i Kristinehamn.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.