Bild
Nästa artikel

Fukttest?

Fråga experterna

Signaturen "Bengt" vill ha klarhet gällande fukttest. Husbil&Husvagns expert svarar.

Fråga: Hej! Jag har en fråga angående fukttest.

Jag har försökt att få klarhet i vad som gäller i avtalet mellan Konsumentverket och HRF om tolkningen av avtalet. I Konsumentverkets avtal står det: ”Täthetskontrollen skall utföras av säljaren eller någon av honom utpekad verkstad. (…) skall täthetskontrollen utföras utan kostnad för köparen”.
HRF:s tolkning lyder: ”Om det stipuleras att kontrollen skall utföras av auktoriserad verkstad och det finns mer än en sådan att välja mellan, får kunden själv stå för kostnaden” (tolkning av advokat Krister Havert).
Jag har pratat med Konsumentverket och konsumentvägledare och de är eniga om att tolkningen bara gynnar en part (HRF och deras medlemmar). Konsumentverket har ingen uppföljning på ingångna avtal, så är det ingen som protesterar så är det fritt fram att tolka ingångna avtal som man tycker.
Har ni stött på frågan förut? Har ni något råd till oss alla för att komma ifrån att betala? (Vi som köpt nytt efter 1 januari 2007.)
/Bengt
 
Svar: Garantivillkoren förhandlades fram under sensommaren/hösten 2006, och det var advokat Krister Havert som skötte förhandlingarna för HRF:s räkning. Enligt vad jag erfarit, var det Konsumentverket som var den drivande parten under förhandlingarna, medan HRF hade möjlighet att komma med vissa synpunkter och justeringar. Jag är därför förvånad över att Konsumentverket i dag menar att avtalet enbart skulle gynna HRF.
Tyvärr har Konsumentverkets representant under förhandlingarna slutat på verket, så jag har inte kunnat få någon kommentar från honom. Jag har däremot vidarebefordrat din fråga till HRF:s ordförande Bo Griwell som svarar så här: ”Täthetsgaranti är ett begrepp som flera företag i husvagnsbranschen själva valde att införa under 90-talet då diskussionens vågor gick höga om otäta husvagnar (husbilar var då ett ganska nytt inslag i branschen). Det är således en garanti som det inte är något krav på säljaren för nya husvagnar/husbilar att lämna. 
Emellertid var reglerna för denna typ av garanti i början något yviga, såväl vad avser längd som tillämpning. Detta var anledningen till att Konsumentverket tog upp frågan med branschförbundet (HRF) för att tydliggöra vad som gäller. I den överenskommelse som träffades, och som gäller husvagnar/husbilar levererade från och med 2007-01-01, sägs bland annat:
1. I det fall att täthetsgaranti lämnas, skall den gälla under minst 5 år.
2. Säljaren har rätt att kräva att årlig inspektion skall genomföras av kunnig verkstad för att garantin skall fortsätta gälla.
3. Om säljaren kräver att inspektionen skall göras av specifikt namngiven verkstad skall den vara gratis för kunden.
4. Ges kunden möjlighet att välja verkstad – och därmed få ett konkurrensutsatt pris för arbetet – skall kunden själv stå för kostnaden. En hänvisning till auktoriserad verkstad är ett exempel på detta.
Kostnaden för en inspektion kan variera betydligt mellan olika fabrikat, beroende på vilka eventuella tilläggsarbeten som omfattas, och bör alltså ses som en del i den årliga servicekostnaden.
Vissa företag har i stället för täthetsgaranti valt att lämna en täthetsförsäkring som kunden själv aktiverar genom att årligen lämna fordonet till en särskild inspektion samt att stå för kostnaden. Kostnaden får i detta fall ses som en ”försäkringspremie” som kan jämföras med de, i bland annat vitvarubranschen, vanligen förekommande ”förlängda garantier” som tecknas och betalas för i samband med köpet.
Man bör också betänka att alla nya husvagnar/husbilar säljs med minst den garanti som gäller enligt Konsumentköplagen, det vill säga 1 års garanti och därutöver 2 års reklamationsrätt. En otäthet – det vill säga utifrån inträngande vatten – täcks givetvis av dessa garantiregler. Det finns alltså skäl att före köp förvissa sig om vilka garantier och vilka kostnader som gäller för aktuellt fabrikat.”
/Lars Erik Paulsson
 
Vad har du för erfarenheter gällande fukttest? Kommentera gärna!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.