Bild
Nästa artikel
Varför skillnad mellan äldre svenskregistrerade och importerade husbilar?

Varför skillnad mellan äldre svenskregistrerade och importerade husbilar?

Fråga experterna

Varför skiljs det på äldre svenskregistrerade och importerade bilar? Husbil&Husvagns expert svarar.

Fråga: Hej,

Jag återkommer än en gång till den ”nya” husbilsskatten efter att ha läst rege­ringens förslag samt skälen till detta som står att läsa i regeringens proposition 2009/10:41:
8.6 Koldioxidbaserad fordonsskatt för lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar
Regeringens förslag:
Lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar som tas i bruk för första gången efter 2010* inordnas i den koldioxidrelaterade fordonsskatten.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011. I skälen som anförs står bl a:
1) Äldre* lastbilar, lätta bussar och husbilar föreslås därför kvarstå i den viktbaserade fordonsskatten.
2) Den koldioxidbaserade fordonsskatten bör därför endast omfatta nya* lätta lastbilar, bussar och husbilar, dvs bilar som köpts från och med ikraftträdande av förslaget. (*mina markeringar)
Den sist citerade meningen kan ge upphov till feltolkning eftersom det inte endast är nya bilar som köps utan även äldre, i synnerhet med avseende på import. 
Regeringens intentioner bör dock vara entydiga vilket framgår av den första citerade meningen. Det står inte någonstans i skälen till förslaget, så som Transportstyrelsen felaktigt har tolkat förslaget, att den nya skatteberäkningen skall gälla fordon som registreras för första gången i Sverige.
Vidare kan man fråga sig varför det ska göras skillnad på importerade äldre p-bilar klass II och äldre p-bilar klass I. De senare beskattas efter vikt såvida de inte tillförts någon miljöklass.
3) I samband med införandet av koldioxidrelaterad fordonsskatt begränsades tillämpningen till nyare personbilar genom att bilarna inte skulle vara äldre än ett visst fordonsår, såvida de inte uppfyllde de vid tidpunkten för införandet obligatoriska avgaskraven (Miljöklass 2005). Prop. 2099/10:41 180
/Franz B Braun
 
Svar: Hej Franz!
Vad regeringen föreslår i en proposition och vad som, efter utredningar och remissförfarande, står i den slutliga lagtexten brukar sällan stämma överens till hundra procent.
I det här fallet får vi därför titta på vad som verkligen beslutades, och det är att husbilar som blivit skattepliktiga i Sverige från och med 2011-01-01 skall omfattas av den nya, koldioxidbaserade skatten.
(Skattepliktig blir husbilen när den första gången tas i bruk.)
Jag vill också förtydliga att beslutet gäller alla husbilar som blir skattepliktiga i Sverige efter det nämnda datumet, oavsett årsmodell och ursprungsland. Skatten utgör alltså inte något handelshinder, och strider inte mot några EU-regler.
/Lars Erik Paulsson
 
Vad tycker du? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.