Nästa artikel
Allt fler fordon i alla kategorier
NYHETER

Allt fler fordon i alla kategorier

Publicerad 13 mars 2020 (uppdaterad 13 mars 2020)
Det blir allt fler fordon i Sverige. MRF har gjort en intressant sammanställning av den statistik som Trafikanalys, SCB, löpande redovisar och konstaterar att alla fordonsslag ökar i antal.
Vi på Husbil & Husvagn redovisar vid varje månadsskifte hur nyregistreringarna för husbilar och husvagnar utvecklas samt som referens även utvecklingen på privatmarknaden för personbilar. Under senare tid har statistiken präglats av effekterna av bonus-malus som gett månadsvisa avvikelser, nu senast inför årsskiftet då fler bilar än vanligt inregistrerades. Detta innebar bland annat att även husbilsregistreringarna ökade kraftigt i december liksom för dieselfordon i allmänhet. När januari och februari månads siffror redovisades har dieselfordon minskat kraftigt och en trolig orsak är att de fordon som inregistrerades i december levererats till slutkonsumenterna, fordon som inte syns i statistiken för 2020. Det var därför glädjande att siffrorna för 2020 när det gäller husbilar höll jämna steg med 2019.

Nu har MRF publicerat intressanta siffror som idag offentliggjordes av SCB och Trafikanalys.
  • Mopeder är det trafikslag som ökar mest - +6,9% 2019.
  • Alla vägtrafikfordon ökade 2019 (bilar, lastbilar, bussar, MC, mopeder, traktorer, snöskotrar….)
  • Det finns nu 4 888 000 personbilar i trafik, en ökning med 0,4% 2019
  • 20% av bilarna är äldre än 15 år. En snabbare förnyelse av bilparken är därför viktigt för säkerhet och miljö.
  • 91% är diesel- eller bensinbilar, 2% är laddbara. Andelen laddbara bilar växer nu snabbt.
  • 78% av befolkningen äldre än 18 år har körkort. Av de som går i pension har nära 90% körkort. 
  • I Norrbotten har 71% av ungdomar 18-24 år körkort, men även i Stockholm har nära varannan (44%) ungdom körkort.

– Att nästan alla äldre har körkort skapar en frihet och mobilitet som är viktig för deras välfärd. Viktigt nu är att de grupper som har begränsad mobilitet genom bristande tillgång till bil och körkort får stöd i att åtgärda detta (nyanlända, framför allt kvinnor, och ungdomar från socioekonomiskt svaga grupper till exempel). Inte minst arbetsmarknaden kräver körkort för många jobb.

– Detta visar också att det är viktigt att  satsningarna på väg bör öka både när det gäller underhåll och nybyggnation, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.