Nästa artikel
Allt fler körkort återkallas
NYHETER

Allt fler körkort återkallas

Publicerad 21 juli 2020 (uppdaterad 21 juli 2020)
Fram till halvårsskiftet har Transportstyrelsen beslutat om 20 303 körkortsåterkallelser vilket är mer än tio procent fler jämfört med samma period föregående år.

Den största ökningen av antalet återkallade körkort sett till antal sker i återkallelsekategori 4 vilket innebär ”en väsentlig överträdelse”. Det vanligaste exemplet är fortkörning, men det kan också handla om att man inte stannat vid rödljus eller att ha använt mobiltelefon vid körning. Totalt återkallades 11 608 körkort i den kategorin vilket motsvarar en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period föregående år. 

– De hastighetsgränser som vi har finns där av en anledning. Genom att bryta mot dem ökar risken för att man ska bli inblandad i en olycka. Att återkalla körkortet är en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på avdelning körkort på Transportstyrelsen.

Återkallelsegrund / 2019 / 2020 / Återkallelsegrunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1 / 3 358 / 3 505 / Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 / 63 / 74 / Smitning
Återkallelsegrund 3 / 256 / 367 / Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 / 9 840 / 11 608 / En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 / 680 / 675 / Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 / 74 / 78 / Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 / 2 693 / 2 606 / Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 / 2 214 / 2 302 / Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 / 11 / 7 / Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga / 18 352 / 20 303

Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

I Sverige finns cirka 6,7 miljoner körkortsinnehavare där 53 procent är män och 47 procent är kvinnor. Av de 20 303 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2020 avsåg 16 540 män, vilket motsvarar 81 procent. Den stora snedfördelningen syns genomgående i alla olika återkallelsegrunder. 

Till en viss del kan skillnaderna förklaras av det faktum att män utför ett större trafikarbete, det vill säga kör mer än kvinnor. Enligt myndigheten Trafikanalys stod män under 2019 för två tredjedelar av antalet körda kilometer och kvinnor för den resterade tredjedelen. Men eftersom snedfördelningen är större än så finns det rimligtvis andra faktorer som spelar in.

Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada bekräftar bilden. Under åren 2015 – 2019 har 201 förare omkommit i singelolyckor med personbilar. Av dessa är 173 män vilket motsvarar 86 procent av det totala antalet omkomna. 

– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspelas i statistiken, säger Åsa Bergqvist i pressmeddelandet.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.