Nästa artikel
Alternativ husbilsskatt
NYHETER

Alternativ husbilsskatt

Publicerad 15 maj 2020 (uppdaterad 15 maj 2020)
Nu höjer vi trycket, så inleder Husbilskampen sin nya kampanj för att få till stånd en förändring av husbilsskatten och presenterar två förslag hur en förändring skulle kunna se ut.
Den nu gällande skattesystemet för bilar, bonus-malus, har fått massiv kritik för att den slår orimligt hårt mot just husbilar. Skattesystemet som infördes vid halvårsskiftet 2018 ändrades i september 2019 då mätmetoden för att räkna ut koldioxidvärdet ändrades från NEDC till WLTP. Själva utsläppen ändrades inte men den nya mätmetoden ger högre värden och då formeln för att räkna ut skatten är densamma kom den att i grova drag dubbleras vilket gör att skatten på en normal nyregistrerad husbil gått från i storleksordningen 5 000 till 30 000 på ett par år.

– Konsekvenserna av beskattningsmodellen är att nybilsförsäljningen går ner samtidigt som importen av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda tenderar att öka, skriver Husbilskampen i sitt utskick.

Husbilskampen startades för att få en rimligare beskattning och sent i höstas gjorde staten en utredning som nu finns på regeringens bord för beslut. Förhoppningen var att utredningen skulle föreslå en förändring i skattenivån men istället föreslogs att avställningsreglerna skulle ändras så att det blir möjligt att ställa av husbilen under en kortare period och återfå skatten under de avställda dagarna. Just nu gäller att en husbil måste vara avställd minst femton dagar i följd för att den ska vara skattebefriad under den perioden, utredningen föreslår istället att den perioden blir fyra dagar.

I praktiken skulle det då bli möjligt att köra husbilen på helgen, ställa av den på söndag kväll vilket innebär att den är avställd och inte skattepliktig på måndagen. När nästa helg kommer kan den ställas på under fredagen och blir då skattepliktig igen. Med en skatt på ungefär hundra kronor per dag gör det att skatten skulle kunna reduceras från cirka 700 kronor per vecka till 300, dock till priset av en närmast orimlig administration såväl för bilregistret, försäkringsbolaget och den enskilde. De nya avställningsreglerna föreslås enbart gälla husbilar som omfattas av malustillägget, d.v.s. nya husbilar, högst tre år sedan första inregistreringsdatum.

Det här utredningsförslaget menar Husbilskampen inte är bra nog och de föreslår därför två alternativ för en ändring av skattenivån

ALTERNATIV 1
En beskattning som tar hänsyn till husbilens särart som ett unikt fordon i första hand avsett för boende, samt har en körsträcka och körcykel som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. Enligt HRF:s beräkning motsvarar detta cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP.

ALTERNATIV 2
En beskattningsmodell som utgår från att varje husbil är ett unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Detta eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.