Nästa artikel
Andelen godkända körkort alarmerande lågt
NYHETER

Andelen godkända körkort alarmerande lågt

Publicerad 30 oktober 2018 (uppdaterad 30 oktober 2018)
Trafikverkets statistik, som började föras 2004, visar på en fortsatt minskning av de godkända förarproven för B-behörighet. Totalt sett godkändes bara 46,42 procent, en siffra som är den lägsta hittills.
Andelen godkända körkortsprov när det gäller den praktiska körningen har minskat under en längre tid och när färre än hälften blev godkända väckte det stor uppmärksamhet. Trenden har fortgått under minst en tioårsperiod och 2016 började Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen samarbeta för att stoppa olaglig förarutbildning, eftersom en teori är att allt fler vänder sig till så kallade "svarta trafikskolor" som saknar rätten att utbilda och i regel inte har utbildade körskolelärare. Utredningen för behörighet B ska vara klar i december 2018. 

Som ett led i detta arbete genomfördes den 5 oktober en riktad insats i Karlskrona mot misstänkt illegal förarutbildning. Kontrollen visade på flera fall av misstänkt ekonomiskt fusk och otillåten övningskörning med handledare som inte var godkända. Vid insatsen deltog även Kronofogdemyndigheten.

De senaste siffrorna anses alarmerande, lägst andel uppvisar kontoret i Vänersborg där totalt sett endast 36,93 procent blir godkända och i andra änden av skalan sticker Örnsköldsvik ut med 58,28 procent. Det är även stor skillnad mellan könen, även här uppvisar Vänersborg lägst siffra för män på 34,09 procent, i princip bara var tredje blir alltså godkänd. Högst andel godkända körprov för kvinnor har Örnsköldsvik med 65,50 procent. Totalt sett godkändes 48,85 procent av kvinnorna och 44,72 procent av männen av de totalt 214 990 prov som genomförts under perioden januari till och med september 2018.

Kunskapsproven avviker inte alltför mycket. Av de 242 730 som genomfördes godkändes totalt 43,84 procent, men här sticker Jönköping ut där 37,67 procent godkändes. Lägst andel har män i Östersund där 34,36 procent godkändes medan kvinnorna i Umeå är bäst med en godkännandeandel på 63,35 procent. Totalt sett godkändes 49,07 procent av kvinnorna och 40,44 procent av männen. Högst andel godkända män hittar vi i Malmö där 48,33 godkändes och på ingen av provplatserna klarar mer än hälften av männen provet. För kvinnorna gäller att elva av de 31 provplatserna ligger över 50 procent.

Som intressant jämförelse kan tas uppkörningen för B96 där 9 263 prov genomförts. Här godkändes totalt 88,30 procent men könsfördelningen är omvänd mot för vanlig B-behörighet. Av de 1 603 prov som genomfördes godkändes 79,40 procent av kvinnorna medan männens godkännandeandel låg på 90,78 procent. Det är även betydligt fler män som tar B96, 7 244 mot kvinnornas 2 019.

C1-behörigheten har ett totalt godkännande för kunskapsdelen på 72,40 procent och för kördelen 94,15, men där har vi inte några uppgifter om regional eller könsmässig uppdelning. Godkännandeandelen har varit stabil men kan jämföras med kunskapsdelen för C-behörigheten där den 2016 var 50,45 procent för att sjunka till 40,12 i år. Antalet C1-kort är dock litet, hittills i år 459 godkända och 175 underkända mot 4 264 godkända C och 6 364 underkända. När det gäller kördelen på C redovisas en godkännandeandel på 81,70 procent vilken varit stabil över tid.

Även motorcyklar har en betydligt högre andel godkännanden, av de 9 362 prov som genomfördes godkändes 68,65 procent.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.