Nästa artikel
Ändrade utsläppskrav vid besiktning
NYHETER

Ändrade utsläppskrav vid besiktning

Publicerad 16 april 2018 (uppdaterad 16 april 2018)
Reglerna för hur fordonutsläppen kontrolleras i samband med en kontrollbesiktning ändras den 20 maj 2018. Förändringen genomförs för att få en mer förenklad och samtidigt rättssäker hantering.
De nya reglerna innebär att de kontrollerade utsläppsvärdena alltid ska komma från faktiskt uppmätta värden i samband med besiktningen. Det är bara fordon där det finns bekräftade utsläpp som överstiger gränsvärdena som ska underkännas.

– Det är rimligt att det är ett uppmätt utsläppsvärde som ligger till grund för ett underkännande, inte enbart en felkodsindikation från bilen som säger att något kan vara fel, säger Anders Gunneriusson, senior rådgivare på Transportstyrelsen.

Under 2017 underkändes 300 000 personbilar vid kontrollbesiktningen på grund av överskridna gränsvärden för avgasutsläpp. Många av underkännandena kommer från besiktningsföretagens avläsningar av felkoder vid besiktningen och inte av faktiskt uppmätta avgasvärden.

Krävs åtgärder på internationell nivå

Parallellt med regeländringen skärps också utsläppskraven på nyare fordon i form av hårdare gränsvärden från utsläppsmätningen. Kraven gäller alla personbilar som har Euroklass 6 (som infördes 2013). Dessa bilar lyder under betydligt hårdare utsläppskrav när de certifieras än äldre bilar. Dessa nivåer kan inte kontrolleras vid besiktning och därför blir kontrollbesiktningens syfte att i stället verifiera avgasreningens funktion. Det görs genom att observera den inbyggda diagnosfunktionen i form av varningslampa, mäta utsläppet i avgasröret med en relevant tolerans och genom att kontrollera att systemen inte verkar vara manipulerade.

Transportstyrelsens viktigaste arbete för att nå miljö- och klimatmål sker genom att delta i arbetet med att ta fram internationella regler för att sätta nya fordon på marknaden. Ett annat exempel är framtagandet av internationella regler för att förhindra manipulering av avgasreningssystem.

– Avgaser stannar inte vid landsgränserna. Det här är internationella problem, som vi internationellt måste enas om hur vi ska hantera. Det här är ett prioriterat arbete för oss på Transportstyrelsen, säger Anders Gunneriusson.

Kritik från remissinstanser

Många remissinstanser är kritiska till förslaget att förändra besiktningskraven. Kritiken har i mångt och mycket handlat om att förslaget innebär att fler fordon kommer godkännas vid besiktningen än tidigare.

– Miljöfrågan är väldigt viktig, Men vi behöver väga in andra aspekter i beslutet. Till exempel vad som ska anses vara rimligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv och kostnadsperspektiv. Det senare gäller både samhällets kostnader och när det handlar om den enskilde fordonsägaren, avslutar Anders Gunneriusson.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.