Nästa artikel
ARN får nya regler
NYHETER

ARN får nya regler

Publicerad 8 januari 2016 (uppdaterad 8 februari 2023)
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Nu uppdateras regelverket. Läs mer i artikeln.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2016 och handlar om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. I samband med lagändringen fick ARN nya föreskrifter.

De senaste ändringarna tillkom för att öka samordningen mellan olika länder och då var den stora förändringen att den tidigare "garantin" på ett år och två års reklamationsrätt i Sverige ersattes av en reklamationsrätt på tre år. Bevisansvaret ligger principiellt på köparen undantaget de sex första månaderna varför man kan hävda att den lagfästa garantitiden sedan den föregående ändringen är sex månader. Märk att om företaget använder sig av ordet "garanti" för en frivilligt längre tid är detta bindande så länge konsumenten kan bevisa detta, sådana garantibevis samt kvitton är följaktligen en värdehandling.

I och med en ökande gränsöverskridande handel, inte minst via internet, har EU nu tagit fram regler om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (ADR) och om tvistlösning online (ODR).

Fall som berör fordon är vanliga för ARN och är viktiga då det oftast handlar om större belopp. Nu ändras beloppsgränsen för de fall som ARN behandlar till minst 1 000 kr. Det får inte ha gått mer än ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget, tidigare gällde sex månader. Det finns goda skäl att dokumentera klagomålet till företaget, där gäller som tidigare senast sex månader efter inköpet för att du som konsument inte ska ha bevisbördan men alltid inom skälig tid efter det att felet uppdagats.

Gäller tvisten elektronik sänks gränsen från 1 000 kr till 500 kr. 

ARN ska försöka få parterna att komma överens (förlikning) men efter det att ärendet är klart för avgörande ska ARN i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar

Ytterligare en nyhet är att ARN kan ge branschfinansierade tvistlösningsnämnder rätten att pröva konsumenttvister i stället för ARN. Gör ARN en sådan delegering ska det dock först godkännas av Kammarkollegiet. I dagsläget har Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd ansökt om godkännande.

Även företagens åtaganden ändras. Ett företag som inte godtar en reklamation är numer skyldigt att både informera konsumenten om ARN:s (eller en godkänd branschnämnds) webbadress och postadress och om företaget tänker medverka i tvistlösningsförfarandet eller inte. Ett företag som inte lämnar informationen kan drabbas av marknadsrättsliga sanktioner av Konsumentverket. ARN kan oavsett detta pröva sakfrågan och medverkar inte företaget i processen döms nästan alltid i konsumentens favör.

Lagen säger också att ett e-handelsföretag som är har sin verksamhet inom EU ska ha en länk till EU-kommissionens ”onlineplattform” på sin webbplats. Plattformen, i Sverige Konsument Europa, ska ge konsumenter och företag information för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Oavsett i vilket land företaget har sin verksamhet i ska konsumenten kunna lämna in klagomål på alla officiella EU-språk. ARN kommer att uppdatera informationen på ARN:s webbplats fortlöpande.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.