Bild
Nästa artikel
Även mindre hastighetssänkningar sparar liv

Även mindre hastighetssänkningar sparar liv

NYHETER

En nyutgiven rapport från VTI visar vad som händer om vi sänker hastigheterna i tätort. Om hastighetsbegränsningen på alla 50-sträckor sänks till 40 km/timme beräknar forskarna att minst fem liv kan sparas varje år. Dessutom slipper ungefär 83 trafikanter att bli allvarligt skadade.

Under 2014–2016 omkom i genomsnitt 65 personer per år inom tättbebyggt område i olyckor där minst ett motorfordon varit inblandat. Ungefär 1 300 skadades allvarligt och knappt 200 mycket allvarligt. Forskare på VTI har genomfört en studie för att uppskatta vilka trafiksäkerhetseffekter som kan uppnås om bashastigheten sänks till 40 km/tim i tätort. 

– Vi har undersökt hur olika scenarier skulle minska antalet döda och skadade. Hastigheten gör stor skillnad vid en krock, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Forskarna har studerat tre skilda scenarier, där det antas att en förändring av hastighetsgränsen med 10 km/timme leder till en förändring av medelhastigheten på cirka 2 km/timme i tättbebyggt område. 

– Det visade sig att denna blygsamma minskning av medelhastigheten kan spara 3-5 liv per år, säger Anna Vadeby.

Scenario 1: alla gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim sänks till 40 km/tim. Detta har potential att spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade per år.

Scenario 2: 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent har kvar 50 km/tim. Effekterna blir något mindre och uppskattningsvis kan 4 liv per år sparas, 66 allvarligt skadade och 10 mycket allvarligt skadade.

Scenario 3: 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent höjs till 60 km/tim. Här sparas cirka 3 liv per år, 55 allvarligt skadade och 8 mycket allvarligt skadade. 

– Genom att arbeta mer med exempelvis hastighetsdämpande åtgärder som ger större minskningar av medelhastigheten kan vi uppnå ännu större effekter. Om vi lyckas minska medelhastigheten med 5 respektive 10 km/timme kan så mycket som 10 respektive 17 liv sparas för scenario 1, säger Anna Vadeby. 


Förutom att uppskatta trafiksäkerhetseffekter ställde forskarna frågor om förändringar av hastighetsgränser till åtta olika kommuner (Malmö, Halmstad, Växjö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Borlänge och Umeå). Resultaten visade att i samtliga kommuner finns en påbörjad eller genomförd hastighetsöversyn.

VTI rapport 954 Trafiksäkerhetseffekter av sänkt bashastighet i tätort till 40 km/tim

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Henrik Hagström
2018-02-03 08:52

Detta är en skrivbordsprodukt som inte har med verkligheten att göra.

Vid 40-50 km/t måste föraren fortfarande köra bil.
Medan vid 40 och nedåt, känns det så sakta, så föraren mer tittar i skyltfönster och på annat än vägen.
Forskarnas rapport skulle stämma om människorna var körrobotar, och deras förfaringssätt inte ändrade. Men när man kör riktigt sakta så förflyttas människans fokus från körningen till vad som sker runt omkring.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.