Bild
Nästa artikel
Besiktning har brister

Besiktning har brister

NYHETER

Transportstyrelsen har utvärderat situationen bland besiktningsföretagen. Både tillgängligheten och priserna har ökat men det finns brister i kvalitén och regional spridning.

Det är fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Dessutom är det oroande att besiktningstekniker inte utför de kontroller de ska göra vid besiktningen.

Transportstyrelsen har sedan omregleringen av marknaden för fordonsbesiktningen genomfördes den 1 juli 2010 haft ett ansvar att övervaka marknaden. Efter nästan fem år befinner sig marknaden fortfarande i ett uppbyggnadsskede vad gäller antalet besiktningsstationer. Däremot ligger antalet besiktningstekniker på samma nivå som 2013. Det är fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Främst gäller detta i landets glesare befolkade delar. Ett exempel på det är att i Jämtlands län har inget hänt medan antalet i stationer i Hallands län nästan har fyrdubblats.

Något som är anmärkningsvärt är att Transportstyrelsen under stickprovskontroller vid besiktningsstationerna hittat brister som inte åtgärdats sedan tidigare år. Det handlar om att besiktningsteknikerna inte kontrollerar de saker som de måste göra, enligt regelverket.

De mest frekventa avvikelserna är att man inte gör följande:

  • identifierar fordonet genom att kontrollera instansat (primärt) chassinummer. Ofta sker en identifiering enbart mot vad besiktningsföretagets elektroniska hjälpmedel kräver, vanligtvis de 3-6 sista tecknen i chassinumret
  • kontroll av startspärr på automatväxlade fordon
  • kontroll av bilbältesband, avseende skador och slitage
  • kontroll av strålkastares fastsättning
  • kontroll av varningstriangels befintlighet, avser inte enbart förekomst av varningstriangelsfodral
  • hantering av fordon avseende elektronisk miljökontroll.

– Dessa punkter är återkommande på flera stationer och hos flera företag på marknaden. Vi har redovisat delar av tillsynsresultatet för företagen på samverkansmöten med branschen som hålls två gånger per år. En del företag har känt till dessa brister under flera år. Att bristerna fortfarande förekommer är anmärkningsvärt och tyder på brister i företagens interna kvalitetssystem, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.


Transportstyrelsen anser att det finns utvecklingspotential, både när det gäller besiktningsföretagens förmåga att följa reglerna och fordonsägarens rätt att få den tjänst de betalar för. Det är positivt om besiktningsföretagen själva verkar för att förtroendet för fordonsbesiktningsbranschen inte försämras.

Bland de slutsatser som Transportstyrelsen drar i sin rapport finns också dessa:

Snittpriset har under 2014 stigit för besiktning av personbil, lätt lastbil och motorcykel. Samtidigt har snittpriset för lätt bromsad släpkärra minskat. Priset är högst i storstäderna och lägst i glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkade regioner.

Den farhåga som fanns inför omregleringen om högre priser i glesbygd där konkurrensen är liten har därmed inte besannats.

Transportstyrelsen har inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen.

Den geografiska tillgängligheten har ökat under 2014. Antalet besiktningsstationer för lätta fordon har ökat med 21 procent från 314 till 380 stycken. Den farhåga som fanns inför omregleringen om färre besiktningsstationer i glesbygd har inte besannats.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.