Nästa artikel
Besiktningen allt dyrare
NYHETER

Besiktningen allt dyrare

Publicerad 23 oktober 2018 (uppdaterad 4 november 2018)
Transportstyrelsens årliga rapport om besiktningsmarknaden har nu publicerats och visar på god tillgång på stationer men priserna har ökat mer än konsumentprisindex.

Transportstyrelsen skriver att snittpriset för att besiktiga en bil har ökat med nära 40 procentenheter över konsumentprisindex sedan 2012 enligt deras årliga rapport om läget på besiktningsmarknaden.

Undersökningarna, som kartlägger hur marknaden fungerar, har gjorts varje år sedan avregleringen 2010. Nu har rapporten för 2017 färdigställts och i den summeras utvecklingen från starten.

– I stort fungerar besiktningsverksamheten på samma sätt som tidigare. Det har blivit dyrare att besiktiga bilen, men trots det visar den kundundersökning vi gjort att majoriteten av kunderna är mycket nöjda, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

Så här sammanfattar Transportstyrelsen besiktningsmarknaden 2017
  • Antalet besiktningsstationer är geografiskt spridd över landet, så även i glesbygder, där det bedöms finnas tillräckligt med stationer.
  • Marknadskoncentrationen har totalt sett ökat på besiktningsmarknaden.
  • Snittpriserna för kontrollbesiktning har ökat mer än konsumentprisindex, KPI. För efterkontroll är bilden mer splittrad; vissa besiktningar har blivit dyrare medan andra har blivit billigare jämfört med KPI.
  • Transportstyrelsens tillsyn visar att fler bussar godkänns vid besiktningar i Göteborgsområdet jämfört med övriga landet. I Göteborg godkändes nästan 9 bussar av 10 vid första kontrollbesiktning jämfört med 6 bussar av 10 i övriga Sverige. Vår framtida tillsyn får utreda vad det kan bero på.
  • Besiktningsföretagens branschorganisation Swetic tycker att Transportstyrelsens föreskrifter hämmar teknik- och metodutveckling. Transportstyrelsen har inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen utöver den miniminivå som är obligatorisk.
     

Här finns rapporten att läsa.

Tord Fornander, som är talesman för besiktningsbranschen och de påpekar att omregleringen av besiktningsmarknaden på många sätt har varit lyckad.
 

  • Hög kundnöjdhet: 87 procent av kunderna är nöjda med besiktningen. Detta är mycket höga siffror jämfört med andra branscher, men dock lägre än under monopoltiden. En kundnöjdhet på 90 procent ett dock ett glädjebesked, även om mer kan göras.
 
  • Tillgängligheten har ökat mycket kraftigt över landet och fortsätter öka. Antalet stationer har mer än fördubblats sedan 2010, från 196 till 473. Antalet besiktningstekniker har ökat med 47 procent. Farhågorna om att glesbygden skulle få färre stationer har inte realiserats, tvärtom spår branschen att fler verkstäder kommer att växa till. Så förhöll det sig inte under monopoltiden.
 
  • En stor skillnad mot monopoltiden är att flexibiliteten i tidsbokning och prissättning ökat rejält. Den som idag vill besiktiga bilen på en mycket populär tid på morgonen eller kvällen får betala lite extra, medan den som hellre tar en tid mitt på dagen till ett lägre pris har möjlighet till det. Det innebär att kunderna inte längre behöver vänta länge för en tidsbokning, vilket kunde vara fallet under monopoltiden då alla konkurrerade om samma tider till samma pris.

 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.