Bild
Nästa artikel
Bilägare står sig slätt mot försäkringsbolag och biltillverkare

Bilägare står sig slätt mot försäkringsbolag och biltillverkare

NYHETER

Det är Konkurrensverket som i en kritisk rapport reagerar mot att bilägare hänvisas till de skadeverkstäder som försäkringsbolag och biltillverkare bestämmer ska användas.

I en ny rapport från Konkurrensverket, "Makten över bilen - en rapport om bilförsäkringar och marknaden för bilreparationer", skriver de att bilägarnas möjlighet att själva välja verkstad minskar genom att försäkringsbolagen bestämmer vilka skadeverkstäder som får utföra reparationerna och styr reparationerna till auktoriserade märkesverkstäder. Detta hämmar fristående verkstäders möjligheter att konkurrera och även biltillverkarna och deras generalagenter bestämmer allt mer över bilarna efter köpet vilket gör att bilägarna fråntas möjligheten att själv välja verkstad.

Allmänt konstateras att svenska bilar är försäkrade i högre grad än de är i andra länder men att även där gäller att det måste finnas en trafikförsäkring. Däremot finns inte den vagnskade­garanti som ingår i nybilsköpet, en för­säkring för endast vagnskada som generalagenten tecknat med ett försäkrings­bolag, i andra länder. I rapporten förs resone­mang kring hur detta påverkar konkurrensen och konsumenternas valfrihet.

Konkurrensverket konstaterar vidare att vagnskadegarantin gör att bilköparen under denna tid inte själv kan välja försäkringsbolag för vagnskada på samma sätt som för till exempel trafik- och halvförsäkring. Konkurrensverket menar att bilköparen inte ens får veta vad vagnskadegarantin kostar.

– Bilköparna har ingen möjlighet att själva välja försäkringsbolag när det gäller vagnskadegarantin. Det är tvärt emot vad som sker i samhället i övrigt då konsumenterna får alltmer valfrihet, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.