Nästa artikel
Bilar vanligaste orsak till klagan hos KOV
NYHETER

Bilar vanligaste orsak till klagan hos KOV

Publicerad 22 januari 2018 (uppdaterad 8 februari 2023)
Det är inte alltid som bilköpet går som tänkt. Nästan vart tionde fall hos Konsumentverket handlar just om detta och detta är därmed den vanligaste orsaken till att konsumenter vänder sig dit.

Sammanställningen som Konsumentverket gjort för 2017 rör orsakerna till att vi är missnöjda, inte bara med själva varan, utan även med företagets hantering av problemet. Kan man inte enas och det rör större belopp är det förstås en utväg att försöka få sitt konsumentklagomål prövat av en utomstående part.

9,2 procent, eller 10.971 fall av de totalt 118.723 klagomålen rörde just köp av begagnade bilar via bilhandlare vilket gjorde produktgruppen till den som fick störst andel klagande 2017. Näst största kategori med 8,4 procent rörde hantverkstjänser. Så länge som Konsumentverket har mätt konsumentklagomål har bilden varit densamma.

– Det är inte särskilt förvånande. Att anlita hantverkare och köpa bil är ofta kostsamma historier och om något går fel är man därför mer benägen att klaga, säger Niclas Sturesson, ordförande i konsumentvägledarnas yrkesförening och fortsätter, mängden klagomål betyder inte att branschen som sådan är oseriös. Men båda parter behöver förstå vikten av att kommunicera ordentligt så man inte redan från början har olika förväntningar på slutresultatet.

Inte sällan beror klagomålen på att kunden har dålig kännedom om sina rättigheter men även skyldigheter. Exempelvis förekommer inte garanti enligt konsumentlagstiftningen, där talas istället om reklamationsrätt. Denna rätt gäller i tre år, även för begagnade fordon, och under de sex första månaderna kan förenklat sägas att det är säljaren som ska visa på att säljaren inte behöver åtgärda felet kostnadsfritt, ofta kallat garanti, men tiden därefter ligger denna bevisbörda på köparen. Använder sig säljföretget av ordet "garanti" i sin marknadsföring eller i köpdokumenten tar säljare frivilligt på sig ett större ansvar än vad konsumentlagstiftningen stadgar.

Denna förkortade tid för garanti, vilken tidigare i Sverige var ett år, ändrades i och med en samordning av konsumenträttigheterna inom EU då den tidigare svenska reklamationsrätten på två år förlängdes till tre.

Det finns vissa friskrivningsklausuler, inte minst om det finns en varudeklaration om slitagenivåer, och ofta gäller tvister vad som ska anses vara normal standard med hänsyn till miltal och ålder på fordonet. Även en verkstads prisuppgift när fordonet lämnas in är viktig, denna prisuppgift får inte överskridas hur som helst om det visar sig att reparationen är mer omfattande än vad som först bedömdes utan att fordonsägaren gett sitt tillstånd.

Konsumentombudsmannen avgör tvister men har inte domstolsstatus, det finns alltså inte en strikt skyldighet för företaget att följa det utslag som ges. Seriösa företag gör dock det och tillhör företaget någon större branschorganisation går denna i många fall in och ersätter men inte heller det är utan undantag. Om en konsument har fått rätt av KO kan denne vända sig till domstol som nästan utan undantag dömer på KO:s rekommendation.

Mer information och goda råd finns på Hallå konsument, hallakonsument.se eller hos din kommunala konsumentvägledning.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.