Nästa artikel
Bilförare misstror andra förare
NYHETER

Bilförare misstror andra förare

Publicerad 16 februari 2021
Sju av tio svenska bilförare anser att de i hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort samtidigt som närmare hälften tycker att andra bilförare har dålig koll. Det visar en ny Novusundersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa,

Enligt Trafikverket har antalet personer som kuggar teoriprovet ökat de senaste åren, experter pekar på dåligt förberedda kandidater och en övertro på sin egen förmåga. Men hur ser teorikunskaperna ut hos dem som redan har körkort? Enligt en ny Novusundersökning från Trygg-Hansa anser sju av tio, 69 procent, svenskar att de i ganska eller mycket hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort. Samtidigt upplever närmare hälften, 46 procent, att andra bilförare i ganska eller mycket låg utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna.

– Självsäkerheten kring den egna kunskapsförmågan är störst bland unga som haft körkort i upp till tio år och minskar sedan med åldern, men gemensamt för alla åldersgrupper är att man i låg utsträckning litar på sina medtrafikanters kunskaper. Män litar i högre utsträckning än kvinnor på den egna förmågan och män har också lägre tilltro än kvinnor på andras förmåga, säger Stefan Brala, motorexpert på Trygg-Hansa.

Medan 72 procent av männen i mycket eller ganska hög utsträckning uppger att de kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort uppger bara 65 procent av kvinnorna samma sak. När det kommer till förtroendet för medtrafikanterna är det jämnare mellan könen, 32 procent av männen och 33 procent av kvinnorna menar att medtrafikanterna i mycket eller ganska hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort.

I teoriprovet ingår ett antal kunskapsområden och Trygg-Hansas undersökning visar att drygt var fjärde, 28 procent, svensk bilförare upplever att de tappat mest kunskap inom området trafikregler, medan var femte, 21 procent, uppger miljö och var tionde, 11 procent, fordonskännedom och manövrering. Personer som bara haft körkort i upp till tio år uppger att de tappat mest kunskap inom fordonskännedom och manövrering medan de som haft körkort mellan 11 till 40 år främst saknar kunskaper inom miljö, 24 procent.

För att kontrollera hur det verkligen ligger till med teorikunskaperna ställde Trygg-Hansa en kontrollfråga: ”Vilken av följande åtgärder är effektivast för normalbilisten när det gäller att minska sin bränsleförbrukning?”. Endast 40 procent kunde svaret: ”Att köra så att man undviker hårda inbromsningar”. Hela 42 procent svarar felaktigt ”Att köra med rätt lufttryck i däcken, åtta procent svarar ”Att undvika att köra med takbox” och fem procent svarar ”Att använda elektrisk motorvärmare”.

Drygt sex av tio, 62 procent, svenskar tycker att det ska vara obligatorisk för bilförare att regelbundet uppdatera sina teorikunskaper, till exempel kring nya trafikregler och trafikskyltar. Av dessa tycker var femte, 19 procent, att det bör ske var femte år och drygt fyra av tio, 41 procent, att det bör ske var tionde år.

– Vår skadestatistik visar att unga förare är mer skadebenägna än äldre, men vi som haft körkort länge kan inte slappna av bakom ratten för det. Trafikregler, trafikskyltar och rekommendationer ändras regelbundet och det gäller att hålla sig uppdaterad för att köra så säkert som möjligt i trafiken. Jag tycker att det är bra att bygga på exempelvis sina miljökunskaper om man har haft körkort länge. Det var först 2008 som miljörelaterade frågor fick ett eget område på teoriprovet och många som har haft körkort länge saknar kunskap inom det området helt och hållet, säger Stefan Brala.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.