Nästa artikel
Bilisters dom hård, hastigheten inte viktig för trafiksäkerheten
NYHETER

Bilisters dom hård, hastigheten inte viktig för trafiksäkerheten

Publicerad 25 november 2020 (uppdaterad 25 november 2020)
Bara tre av tio tycker hastigheten är ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att inte köra rattfull anses vara viktigast. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.

Trafikverket jobbar i motvind när det gäller bilisternas attityd mot hastighetsöverträdelser, bara tre av tio bland de 6 700 individer i åldrarna 16 till 84 år som tillfrågats håller med om påståendet att det är ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten.

2020 års undersökning genomfördes under coronapandemin vilket syns på resultaten i termer av förändrade resvanor. Andelen som svarat att de under de senaste 30 dagarna har rest med buss, tåg, respektive flyg har rasat i jämförelse med undersökningen från 2018 samtidigt som andelen som färdats med bil har ökat.

De som i lägst utsträckning anger hastighetsgränserna finns i det breda åldersspannet 20–54 år där tre av tio anger alternativet, medan den äldsta åldersgruppen (75–84 år) ser att hålla hastighetsgränserna som det tredje viktigaste beteendet (44 procent). Personer som aldrig kör bil anser att hålla hastighetsgränserna som ett viktigare beteende (41 procent) än de som kör bil varje dag (27 procent).

Andelen intervjuade som instämmer i att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna:

  • ”Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten” – 63 procent
  • ”Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister” – 78 procent
  • ”Det är rimligt att sänka hastigheten på högtrafikerade 90-vägar utan mitträcke” – 48 procent
Trafiksäkerhetsenkäten visar att acceptansen för att sänka hastighetsgränserna för att skapa trafiksäkerhet har ökat stadigt de senaste fem åren och når i år en toppnotering sett till alla år som frågan mätts. Åsikten är mycket starkt relaterad till kön och ålder på så sätt att kvinnor och äldre i högre grad instämmer i påståendet.

Sammantaget är enligt de tillfrågade de tre viktigaste beteendena för trafiksäkerheten:

  • Inte köra rattfull
  • Inte använda mobiltelefon när man kör
  • Använda bilbälte

De intervjuade har fått välja ut tre alternativ, när de besvarade frågan om vilka de ansåg vara de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten.

Trafikverket har årligen sedan 1981 undersökt allmänhetens attityder vad gäller trafiksäkerhet.

Urvalsstorlek: 6 700 individer i åldrarna 16–84 år.
Svarsfrekvens: 49,9 procent (48,8 via post, 47,4 på webben och 3,8 per telefon).

Individerna i populationen indelades efter kön, åldersgrupper och geografiska områden. Inom varje indelning drogs ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.