Elcykel eller traditionell trampcykel för semesterturen? Väljer du elcykel måste du tänka på batteriet, såväl hur det laddas som om det går att köpa som reservdel.

Nästa artikel
Billig elcykel dyr i längden
NYHETER

Billig elcykel dyr i längden

Publicerad 8 oktober 2019 (uppdaterad 8 oktober 2019)

Elcykel eller traditionell trampcykel för semesterturen? Väljer du elcykel måste du tänka på batteriet, såväl hur det laddas som om det går att köpa som reservdel.

SVT:s konsumentredaktion Plus menar att Biltemas elcykel har batterier som inte håller måttet. Trots att ARN i ett fall dömt till Biltemas fördel är en livslängd på två år inte acceptabel hävdas det. Nu genomför de en större kartläggning av problematiken.
Artikeln inleds med rubriken Biltema-kunder kritiska – kort hållbarhet på elcykelbatterier och beskriver många kunders besvikelse över att batterierna inte lever upp till de livslängdsförväntningar som kunderna har. För den intervjuade personen har ettårsgarantin gått ut varför kostnaden hamnar på ägaren av elcykeln.

ARN ansåg inte att kunden kunde visa att felet förelåg från start och därför avslogs hänvisningen till den treårs reklamationsrätt som konsumentköplagen ger konsumenterna. Under en produkts sex första månader efter inköpet har det säljande företaget skyldighet att kunna visa på felaktigt handhavande från konsumenten, efter det är det konsumenten som ska visa att felet förelegat redan vid inköpet men inte visat sig förrän vid reklamationstillfället. Utslaget från ARN visar hur svårt detta kan vara men har det säljande företaget frivilligt lämnat "garanti" på batteriet längre än lagens (i praktiken) sex månader ger det konsumenten ett starkare skydd. Glöm i så fall inte att spara dokumentationen om företagets frivilliga åtagande!

Bland annat tas frågan om ersättningsbatterier upp där väntetiderna för att kunna köpa dessa har legat på flera månader.

Plus-redaktionens granskning reser en intressant problematik, hur länge kan man förvänta sig att ett elcykelbatteri ska fungera och finns de att få tag på som reservdel? Då många husbilister investerar i den här typen av cyklar kan det finnas anledning att följa SVT:s granskning och även delge dem information om det fabrikat du köpt. Sannolikt är problemet inte isolerat till någon enstaka modell eller fabrikat då batterierna köps in till respektive cykeltillverkare från externa leverantörer men en rimlig fråga till den som säljer elcykeln är om det alls går att köpa som reservdel och i så fall till vilket pris. Är det en standardtyp kan man troligen förvänta sig att det finns att tillgå efter flera år men ju mer specialiserat det är desto större är sannolikheten för att det inte alls går att få tag på efter de fem år som många säljare anger som den övre förväntade livslängdsgränsen.

Missa inte heller nu inför vintern, då många inte använder sina elcyklar, kontrollera hur dess batterier ska underhållas. Har batteriet legat väldigt länge utan att ha blivit laddat finns risk att det inte längre går att använda då ett säkerhetssystem i batteriet stänger av det. Frågan är även intressant ur miljösynpunkt då batterier och deras tillverkning sällan beskrivs i positiva termer. Behöver det bytas ofta blir det förstås mindre bra för miljön.

Här hittar du SVT:s artikel och TV-inslag.

Biltema har i ett pressmeddelande bemött SVT:s uppgifter där de förklarar ett säkerhetssystem i batteriet som kallas BMS, Battery Management System, vilket kortfattat beskrivs som batteriets säkring och är det system som gjort att batteriet slutat fungera i SVT:s exempel. Detta stänger av batteriet om cellerna är så urladdade att cellspänningen på en eller flera celler understiger 2 volt för att batteriet inte ska kunna brinna vid nästa laddning. BMS-systemet är inte konstruerat för att nollställas om inte detta sker under kontrollerade former hos leverantören, som sedan låter batteriet passera en rad säkerhetstester innan det är säkert för slutkonsument att använda det igen.

Vidare framhåller de att problemet är marginellt, de av SVT påtalade tredjepartsreparationerna av batterierna rör 60 fall vilket motsvarar 0,003 procent av Biltemas sålda elcyklar.

Biltema skriver vidare att om en kund under garanti- eller den treåriga reklamationstiden får problem med elcykelbatteriet ska kontakta ett Biltema-varuhus snarast möjligt. Detta för att Biltema på bästa sätt ska kunna hjälpa kunden att fastställa vad problemet är.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.