Bild
Nästa artikel
Den uppkopplade bilen

Den uppkopplade bilen

TEKNIK

Från 2018 ska alla bilar vara utrustade med eCall. Det innebär även att det öppnas möjligheter för en helt annan övervakning än vad som tidigare varit möjligt. Läs om resonemanget bakom beslutet.

I takt med att vår vardag blivit allt mer uppkopplad har även bilindustrin genomgått samma utveckling och många funktioner i nyproducerade bilar har blivit digitaliserade. De automatiserade processerna, där mätsystem analyserar en viss faktor och därefter vidtar åtgärder kallas telematik, och tros få en stor roll i allt från bilkörandet till rapporteringen från olyckor. Telematik är egentligen inte ett nytt begrepp utan något som funnits ett tag både i så kallade smarta hus och i vissa bilar.

Efter en omröstning i Europaparlamentet i april förra året beslutades det att alla nyproducerade bilar från 2018 ska vara utrustade med ett system som kallas eCall, vilket innebär att om bilen är med om en trafikolycka känner sensorer av det och bilen ringer själv upp det europeiska larmnumret 112. Samtidigt sänds information om bilen för att räddningsinsatsen ska kunna planeras på bästa sätt. Det går även att larma 112 manuellt via eCall och på så vis kan även de som sett olyckan förmedla en exakt plats med en knapptryckning och förare kan larma om akuta sjukdomstillstånd.

Tanken med eCall är att få ner antalet människor som skadas och dödas i trafiken genom att reducera tiden från olycka till att räddningstjänst är på plats. Enligt beräkningar skulle responstiden kunna reduceras med hela 43 procent. Utöver att bilen larmar så fort olyckan inträffar, skulle positionsinformationen göra att räddningsbilarna slapp leta efter olyckan. Närmare en femtedel av de som larmar uppger inte korrekt adress och det ställer till stora problem för räddningstjänsten.


Även försäkringsbolagen drar nytta av den utvecklade telematiken. Genom att parametrar som körsträcka, hastighet och körbeteende (acceleration, inbromsningar osv) analyseras så kan de ge en bättre premie för de som kör försiktigt. På så vis uppmuntrar de ansvarsfullt körande och bidrar till att färre olyckor sker.

Samtidigt som många politiker, försäkringsbolag och bilproducenter välkomnar utvecklingen höjs röster emot lagkrav om eCall då det anses hota integriteten. Datainspektionen har uttryckt oro över systemet då det varit oklart vilka uppgifter som samlas in och hur de hanteras (vad de används till och hur länge de får sparas). Eftersom många olika aktörer hanterar uppgifterna menar DI att det kan uppstå tveksamheter kring ansvarsfördelningen. De menar att systemet är så pass omfattande att det måste granskas ordentligt så att det inte står i konflikt med rådande lagstiftning.

Andra har kritiserat systemet eftersom det finns en reell möjlighet för hackare att ta över viktiga funktioner i bilen, vilket kan utgöra livsfara för den som kör. I försök har man lyckats slå av och på bromsarna, aktivera autoparkeringen och påverka styrningen av bilen. Förespråkarna menar att eCall ligger vilande tills en olycka inträffar och först då aktiveras det och söker kontakt med larmnumret.

Tjänster med liknande funktion finns redan hos flera bilmärken och många bilar har eCall installerat men inaktiverat. Under de kommande åren ska europeiska myndigheter och larmcentraler samverka gränsöverskridande för att överbrygga språkhinder och göra systemet stabilt i hela EU.

Detta är ett blogginlägg publicerat av SBM på pressmeddelandesidan MyNewsdesk.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.