Nästa artikel
E6/E20 stängs av norr om Malmö
NYHETER

E6/E20 stängs av norr om Malmö

Publicerad 7 maj 2021 (uppdaterad 7 maj 2021)
Trafikverket informerar om att de bygger om trafikplats Alnarp norr om Malmö. E6/E20 stängs 13-30 maj och trafiken leds om på andra vägar. Räkna med stora trafikstörningar och längre restid i sydvästra Skåne.

Under avstängningen vid trafikplats Alnarp där E6 och Södra stambanan korsar varandra kommer en gammal motorvägsbro att rivas och en ny skjutas på plats, det kallas lansering. Det är en del av järnvägsutbyggnaden mellan Malmö och Lund där två spår blir fyra. Den gamla bron över spåren är från 1960-talet och en ny bro krävs när spårområdet breddas. Den nya bron gör det också möjligt att i framtiden bredda E6 till sex körfält.

– Det här är en av Trafikverkets mest omfattande vägavstängningar, sett till hur många fordon som påverkas. Att leda om 55 000 fordon är ett jättepussel som planerats i samarbete med många andra aktörer inom och utanför Trafikverket, till exempel Skånetrafiken, sjukvård, räddningstjänst och polis, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund på myndighetens hemsida.

Under våren har Trafikverket på olika sätt kommunicerat avstängningen för att öka kännedomen om avstängningen av E6:an. Det bästa sättet att underlätta för alla som måste köra bil under avstängningen är att minska trafiken. Minskar trafiken, i synnerhet under rusningstimmarna, kommer det att underlättar för dem som har vägen som sin arbetsplats.

I oktober 2018 genomfördes en liknande avstängning av E6 under den första etappen av ombyggnaden av trafikplats Alnarp. Då stängdes E6 under cirka 14 dagar.

– Erfarenheterna från avstängningen 2018 tar vi med oss, men det är en lika stor utmaning denna gång. Det ställs stora krav på planering av omledningar och beredskap för det oförutsedda. Skyltar på cirka 150 platser kommer att visa omledningsvägar och alternativa vägar. Och vi räknar med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på trafikledningen i Trafikverket region syd.

Det som främst tar tid är rivningen av den gamla bron och de jordmassor som ska hanteras när vägbankarna grävs ut och återfylls, själva lanseringen tar cirka 10 timmar. Efter lanseringen ska E6:an återställas, vilket också är tidskrävande.

– Vi kommer att arbeta dygnet runt med maskiner och arbetsfordon igång hela tiden, allt har planerats noggrant i förväg, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.