Nästa artikel
Elbilen ska bli mer miljövänlig med hjälp av livscykelanalys
NYHETER

Elbilen ska bli mer miljövänlig med hjälp av livscykelanalys

Publicerad 12 oktober 2017 (uppdaterad 12 oktober 2017)
Etanolbilar är framtiden! Sedan blev dieselbilar miljövänligast och nu är det dags för elbilarna. Turerna har varit många när drivmedel först hissats och sedan dissats. Nu har Chalmers konstaterat att elbilarna måste bli mer miljövänliga.

Anders Nordelöf, forskare i miljösystemanalys på Chalmers, efterfrågar ett mer framtidsorienterat tankesätt kring elbilen. Han anser att fokus måste läggas på att lösa de problem som uppstår i övergången till den nya tekniken. Elbilens stora styrka är dess potential, framhåller han. I en färsk avhandling ger han en tydlig uppmaning till industrin, beslutsfattare och myndigheter att tillsammans arbeta för att utveckla elbilen med så fossilfri produktion som möjligt. Men det måste till ökad energieffektivitet och förnyelsebar elproduktion för att minska elbilens miljöpåverkan i driftsfasen sett ur ett globalt perspektiv då nästan all el produceras med fossila bränslen.

– Vi ska ta miljöproblem med elbilar på allvar, men vi får inte fastna i nulägesbilden. Det är dags att lämna diskussionen om dagens elbilar är bra eller dåliga, och tillsammans börja jobba för att steg för steg göra dem så bra som möjligt ur miljösynpunkt, säger han.

Detta kommer i ett skede när elbilar på senare tid har kritiserats på grund av energikrävande tillverkningsprocesser, inte minst när det gäller batterierna, och för att de idag mestadels laddas med el som kommer från fossila bränslen.

– Att jämföra elbilar med diesel- och bensindrivna fordon är relevant, men inte viktigast – eller det som löser problemen på sikt. Vi vet att fossila bränslen måste fasas ut, och fordonsindustrin har bestämt sig för att elektrifiera. Då är det viktigaste att hitta en bra väg framåt. , säger han och fortsätter Om vi laddar bilen med ren el, och kombinerar detta med lägsta möjliga koldioxidutsläpp i produktionen, då blir elbilen revolutionerande. Men vi kan inte förvänta oss en färdig lösning direkt.

Själv bidrar han med viktiga pusselbitar för elbilens utveckling, och visar i sin avhandling hur livscykelanalys, LCA, kan användas för att på lång sikt minimera elbilens miljöpåverkan. 

– Modellerna fyller viktiga dataluckor för att kunna göra relevanta LCA-studier av elektrifierade drivlinor, och de går att applicera på många olika typer av fordon. Jag har också jämfört den totala miljöpåverkan från tre olika elmotorer, och kan därmed ge grundläggande råd för hur elmotorer kan designas för att ge så lite miljöpåverkan som möjligt, säger han.

– Men det är också viktigt att inse att tillverkningen av komponenter kommer uppta en allt större andel av elbilens miljöpåverkan ju längre fram i utvecklingen vi kommer, speciellt med ett bredare perspektiv än bara växthusgaser. Det finns en stor miljöutmaning i råvaruutvinningen av metaller, och det ställer stora krav på leverantörskedjan, säger han. 

– Forskningsfältet behöver skärpas upp för att inte förstärka den förvirring som redan finns kring elbilens miljöpåverkan, avslutar han.

Fakta om livscykelanalys

Livscykelanalys, eller Life Cycle Assessment (LCA), är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.