Nästa artikel
Enklare se hur vägar ska byggas om
NYHETER

Enklare se hur vägar ska byggas om

Publicerad 11 april 2018
Var byggs vägarna ut och om? Trafikverkets genomförandeplan ger en konkret bild hur vägarna utvecklas de kommande åren.
Genomförandeplanen 2018–2023 är ett nytt sätt att visa vilka investerings- och underhållsåtgärder som genomförs på medellång sikt. Den omfattar åtgärder som ligger i gällande långsiktiga planer, de 21 länsplanerna och den nationella planen för transportsystemet. Samtliga trafikslag finns med, men den stora delen handlar om järnvägsflöden och vägstråk.

Dokumentet beskriver dels vilka förbättringar som åtgärderna ger, dels hur trafiken påverkas under den tid de pågår.

För sex vägstråk presenteras de viktigaste åtgärderna med stöd av kartor och tabeller. Där beskrivs beläggningsarbeten, brounderhåll, åtgärder för mötesfrihet, motorvägar, nya trafikplatser och trafiksäkerhetsåtgärder. Det går att se när åtgärderna ska påbörjas och när de ska vara färdiga. De stora satsningarna i och kring Stockholm och Göteborg beskrivs i separata avsnitt.

– Genomförandeplanen ger en samlad bild av vad som händer längs ett stråk – oavsett om det är investerings- eller underhållsåtgärder. Detta ger en väldigt konkret bild av vad som kommer att ske. Sedan försöker vi också beskriva nyttan – vilka effekter vi uppnår efter genomförandet, säger Martin Ullberg på Trafikverket.

Man kan ta satsningarna på väg 50 och 56 genom Örebro län, Västmanland och Södermanland som exempel. De ska resultera i att det blir smidigare att köra gods mellan norra och södra Sverige utan att passera Stockholm. Åtgärderna pågår fram till 2023 och blir klara före Förbifart Stockholm som beräknas bli klar 2026.

Genomförandeplanen är ett levande dokument som uppdateras i takt med att ny information om åtgärder kommer fram. I vår väntas beslut om en ny nationell plan för transportsystemet. Efter beslutet görs en större revidering av genomförandeplanen.

Utvalda vägstråk och järnvägsflöden i genomförandeplanen
Vägstråk:
  • E4 Haparanda–länsgräns Stockholm
  • E4 Helsingborg–länsgräns Gävleborg
  • E6 Malmö–Oslo
  • E18 Stockholm–Oslo
  • E20 Stockholm–Göteborg
  • Riksväg 40 Göteborg–Jönköping

Här hittar du Trafikverkets sida.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.