Nästa artikel
EU fasar ut grödobaserade biobränslen
NYHETER

EU fasar ut grödobaserade biobränslen

Publicerad 27 oktober 2017 (uppdaterad 27 oktober 2017)
EU-parlamentets miljöutskott har röstat igenom ett förslag som innebär att nästintill alla grödobaserade biobränslen ska fasas ut. För Sveriges del försvåras möjligheten att producera HVO, biodieseln som verkligen satt fart på fossilfrihetsarbetet i åkerinäringen.

Det är Sveriges Åkeriföretag som i ett pressmeddelande beklagar beslutet och menar att vi i själva verket behöver skala upp produktionen av förnybara drivmedel. 

– Vi stöttar medlemmarna i arbetet mot minskade utsläpp. När nu drivmedel från tallolja och raps föreslås tas bort så hindras också en viktig del av den produktion av HVO som kan ske här i Sverige. Det är inte en utveckling som vi vill se, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag. 

Den 23 oktober röstade miljöutskottet för att ta bort bland annat talloljan från de produkter som premieras i förnybartdirektivet. Grunden till detta är olika analyser som visat på att utsläppen kan vara högre hos talloljan än hos fossila motsvarigheter.

Förslaget från utskottet ingår i den reform av direktivet för förnybar energi där andelen biobränslen inte får överstiga 7 procent av den totala energikonsumtionen för väg- och järnvägstransporter. 

– I Sverige har vi fokuserat på att bli fossiloberoende genom stora mängder förnyelsebar energi från inhemska grödor. Det här kan äventyra den svenska reduktionspliktens volymer – även om den fylls med i huvudsak drivmedel av skogsråvara, säger Tove Winiger.

Sveriges Åkeriföretag bevakar frågan genom Nordic Logistics Association, en gemensam nordisk intresseorganisation i Bryssel.

– Det här speglar tyvärr den generella inställningen till biodrivmedel i Bryssel. För några år sedan hölls biodrivmedel fram men sedan avskräckte food vs. fuel-debatten, Det har skapat en mycket stor nervositet och skepsis inför biodrivmedel, som vi inte har lyckats att motarbeta, säger Sören Larsen, VD på Nordic Logistics Association och fortsätter Detta trots att andra och tredje generationens biodrivmedel – som HVO – inte har dessa problem som hör ihop med första generationens. Vi arbetar hårt med frågan ur det svenska fossilfrihetsperspektivet.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.