Bild
Nästa artikel
Färre än 200 omkom i trafiken 2021

Färre än 200 omkom i trafiken 2021

NYHETER

Antalet omkomna i trafiken fortsätter att minska. Den preliminära statistik som presenterats idag för 2021 visar att 192 personer omkom vilket är 12 färre än under 2020.

Olyckorna fortsätter att minska och för första gången någonsin är antalet omkomna färre än 200, under 2021 omkom 192 personer vilket är 12 färre än 2020 då 204 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik, den slutliga statistiken fastställs i april av myndigheten Trafikanalys och bygger på polisrapporterade olyckor som rapporterats till Strada.

Av de omkomna var 113 bilister, 96 av dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller buss. Den vanligaste olyckstypen bland bilister är mötesolyckor följt av singelolyckor. Av det totala antalet var 50 kvinnor och 142 män, 10 var under 18 år och 66 var 65 år eller äldre.

– Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Det är första gången som antalet omkomna är färre än 200. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Men även bland oskyddade trafikanter ser vi en minskning, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Trafiksäkerhetsarbetet har tidigare varit inriktat på att bygga bort risker i infrastrukturen. Nu riktas större fokus på trafikanternas beteende. Bättre efterlevnad av hastighetsgränser, nykterhet i trafiken, utbildning och friska förare bidrar till att minska riskerna som leder till olyckor.

– Här ser jag att helt eller delvis automatiserade fordon eller system som kan hjälpa föraren till bättre beslut och bättre regelefterlevnad har stor potential. Sådana system kan till exempel hjälpa förarna att följa regler eller automatiskt bromsa bilen, säger Jonas Bjelfvenstam.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.