Bild
Nästa artikel
 Färre återkallade körkort

Färre återkallade körkort

NYHETER

Under första halvåret 2014 återkallades 17 997 körkort. Det är en minskning med cirka 10 procent jämfört med förra året. Men antalet återkallelser är ändå väsentligt högre än åren innan.

Året 2013 blev något av ett rekordår vad gäller antalet återkallelser. Det stora antalet återkallelser berodde i hög utsträckning på en kraftsamling från myndigheten för att arbeta bort gamla oavslutade ärenden. Därför är det också naturligt att antalet återkallelser nu minskar igen.

– Tidigare års siffror har varierat kraftigt av olika orsaker. Men min bedömning är att dagens siffra är den mest rättvisande och att den visar en rimlig nivå i var vi bör ligga i vårt arbete med att återkalla körkort, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning.

Antal körkortsåterkallelser första halvåret 2010-2014  
2010: 6 831
2011: 12 595
2012: 12 887
2013: 19 960
2014: 17 997

Som tidigare är den överlägset vanligaste orsaken till körkortsåterkallelse ”en väsentlig överträdelse” (återkallelsegrund 4). En väsentlig överträdelse är vanligtvis en kraftig hastighetsöverträdelse men kan också vara rödljuskörning, brott mot väjningsplikt eller olovlig körning. Under första halvåret 2014 var antalet återkallelser i kategorin 9 469 vilket motsvarar en minskning med cirka 12 procent.

Trots en minskning av det totala antalet körkortsåterkallelser ökar antalet när det gäller två typer av återkallelsegrunder. Återkallelser på grund av ”flera mindre trafiköverträdelser” (återkallelsegrund 3) ökar med 30 procent, från 328 till 424, och återkallelserna på grund av ”opålitlighet i nykterhets-hänseende” (återkallelsegrund 5) ökar med 22 procent, från 746 till 910.


– Ökningarna på de här områdena handlar mycket om att vi numera direkt kan starta upp en utredning när vi får in signaler från polis eller andra myndigheter. Det ser jag som ett kvitto på att vi nu är i fas och inte har problem med ärendeköer, säger Åsa Bergqvist.

Återkallelse av körkort – en trafiksäkerhetsåtgärd

Transportstyrelsens uppdrag med att återkalla körkort handlar om att de som kör på våra vägar är säkra förare och det är trafiksäkerheten som ligger i fokus när vi utreder en eventuell återkallelse av körkort. Uppdraget ligger i att bedöma om en person, som begått ett trafikbrott eller som av andra skäl kan vara olämplig som förare, kan förväntas köra på ett säkert sätt i framtiden.

Statistik över återkallade körkort första halvåret 2010-2014

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.