Nästa artikel
Färre återkallade körkort 2016
NYHETER

Färre återkallade körkort 2016

Publicerad 23 januari 2017 (uppdaterad 23 januari 2017)
Antalet körkortsåterkallelser i landet minskade under 2016. Totalt fattade Transportstyrelsen cirka 31 000 återkallelsebeslut under året vilket är en minskning jämfört med 2015 då motsvarande siffra var cirka 34 000 beslut.

Majoriteten ärenden där Transportstyrelsen fattar beslut om att återkalla ett körkort börjar med att en körkortsinnehavare rapporteras för ett trafikbrott. Resultatet för 2016 visar att återkallelserna minskat i kategorier som beror på trafikbrott som rattfylleri och fortkörningar, samtidigt som antalet återkallelser på grund av vissa andra orsaker som opålitlighet i nykterhetshänseende eller medicinska skäl har ökat. 

– Hur många körkort vi återkallar påverkas naturligtvis om flödet av ärenden in till oss förändras, säger Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund
2015 : 2016 : Återkallelsegrunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1:  6 609 : 5 389 : Rattfylleri
Återkallelsegrund 2:  283 : 278 : Smitning
Återkallelsegrund 3:  1 004 : 960 : Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4:  18 759 : 16 823 : En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5:  1 436 : 1 513 : Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6:  329 : 170 : Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7:  4 318 : 4 520 : Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8: 3 976 : 3 660 : Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9:  6 : 3 : Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 34 726 : 31 527  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder. 

Polisens siffror visar att antalet nykterhetskontroller minskat med över 30 procent under perioden och antalet återkallelser på grund av rattfylleri (återkallelsegrund 1) vilket kan ha bidragit till minskningen på ungefär en femtedel jämfört med året innan.

– Att återkalla körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Innebär det minskade antalet återkallelser en risk för att fler farliga förare finns kvar på vägarna så är det givetvis bekymmersamt, konstaterar Katarina Fröberg.

Samtidigt som det återkallades cirka 5 400 körkort på grund av rattfylleribrott under 2016 beviljade Transportstyrelsen cirka 1 600 körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att en person som dömts för rattfylleri (alkohol) får möjlighet att behålla körkortet med motkrav på att bekosta installation av alkolås i sin bil samt att underkasta sig regelbundna medicinska kontroller. Totalt har Transportstyrelsen beviljat cirka 9 000 körkort med villkoret alkolås sedan möjligheten infördes 2012.

– Alkolås ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil, men då krävs det att man går med på de krav vi ställer. Idag är det var fjärde rattfyllerist som väljer alkolåset och vi ser gärna att den andelen ökar, säger Katarina Fröberg.

Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2015 och 2016. I de flesta länen sjunker antalet återkallelser medan antalet återkallelser ökar i två län (Blekinge län och Gotlands län). 

– Vi vet att det är normalt med vissa variationer när det handlar om hur återkallelser av körkort ökar och minskar över åren och det gäller i synnerhet på länsnivå. Så har det alltid varit och det finns inget som tyder på annat än att det rör sig om naturliga variationer, säger Katarina Fröberg.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.