Nästa artikel
Fel körkort utan uppsåt blev inte olovlig körning
NYHETER

Fel körkort utan uppsåt blev inte olovlig körning

Publicerad 9 maj 2018 (uppdaterad 9 maj 2018)
Den för olovlig körning åtalade mannen frias av Uppsala tingsrätt trots att körkortet inte gällde för hans husbil som väger över 3,5 ton. Körkortet var utfärdat före 1996 men har varit återkallat och därför skulle han ha haft minst C1.
Dagens Juridik skriver om fallet och att den åtalade mannen anser att regelverket är luddigt. Grundresonemanget går ut på att det ingenstans på körkortet anges om han har behörighet eller inte.

Då det i de flesta brott även krävs att det funnits en uppsåt, vilket även åklagaren instämde i, frias mannen eftersom detta inte kunde påvisas.

I körkortsreglerna finns en paragraf som allmänt brukar kallas "grandfathers right". Den går kortfattat ut på att de regler som gällde vid utfärdandet av körkortet fortsätter att gälla även om regelverket vid en senare tidpunkt inskränker rättigheterna.

Detta gäller framför allt tre körkortskategorier, A-behörigheten för motorcyklar som senare har inskränkningar vad gäller cylindervolym och effekt, en knepig regeländring som berör senare tagna BE- samt CE-behörigheter om E-delen tagits med automatväxlat uppkörningsfordon, samt B-behörigheter utfärdade före 1 juli 1996.

Det är det senare som berör husbilsförare då det innan regeländringen inte fanns någon viktsbegränsning i behörigheten, efter det infördes en maximal totalvikt på 3,5 ton. Detta är också en internationellt accepterad viktsgräns vilket var grunden för Norges totala förbud för B-behörighet för husbilar över 3,5 ton vilket de senare backat ifrån.

Det finns dock ett viktigt undantag. Om körkortet vid något tillfälle efter den 1 juli 1996 blivit återkallat, oavsett skäl, upphör denna "grandfathers right" och de personer som då berörs får inte framföra tyngre fordon än 3,5 ton utan att ta C eller C1.

Problemet är att ett sådant återkallande inte anges på körkortet, det ser ut precis som vid utfärdandet och utfärdandedatumet är oförändrat. Det är enbart vid kontakt med körkortsregistret som uppgiften syns, exempelvis när polismannen som kontrollerar behörigheten "kollar" körkortet. Detta var ett huvudargument för Norge när de inte godtog någon B-behörighet över 3,5 ton.

Dagens Jurudik skriver att mannen har körkort för tung MC och personbil med tungt släp, alltså behörigheterna A och BE, och enligt åtalet krävs det C1 för att få kör den tunga husbilen eftersom denna väger över 3,5 ton.

Den åtalade mannen hävdade enligt Dagens Juridik att han trodde att han hade rätt behörighet för att köra husbilen. Han uppfattning redovisas i tingsrättens dom:

- Han tycker att det är en luddig regel. På ett körkorts baksida står det inte ordagrant om man får köra eller inte. Det körkort som krävs för den bil som han körde är C1... Även om man har behörighet att köra en så tung husbil, eller personbilsklass två som det egentligen heter, framgår inte det av körkortet. Han trodde därför helt säkert att han fick framföra husbilen.

- Han tog körkort år 2016 för en större husvagn. Det fordon som han nu körde är bytt väldigt nyligen, och han hade kontrollerat och pratat med försäljaren, som frågade om han hade tagit körkort före 1996. Han svarade ja på den frågan och han trodde att han fick framföra fordonet.

- Tingsrätten konstaterar dock att mannen har förlorat sitt körkort en gång och att undantaget i körkortslagen därför inte kan tillämpas på honom. Han ska dock ändå frias till följd av bristande uppsåt.

- Mot bakgrund av den berättelse som (den åtalade) lämnat anser tingsrätten inte heller att åklagaren har visat att (den åtalade) agerat med likgiltighetsuppsåt.

Mannen frias av Tingsrätten. Åklagaren överklagade inte och domen har vunnit laga kraft.

 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.