Bild
Nästa artikel

Fläck- och vattenavvisande textilier är skadliga

NYHETER

Många textilier i fritidsfordon behandlas för att inte få fläckar. Nu reser forskare frågetecken runt dessa textilbehandlingar och menar att de ämnen som används är både miljö- och hälsofarliga.

Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier som används i fläck- och vattenavvisande kläder och andra textilier är skadliga för människor. Tvåhundra forskare från 38 länder, däribland flera forskare från Stockholms universitet har undertecknat skrivelsen ”Madrid Statement”. Skrivelsen, som även innehåller en plan för hur ytterligare skador kan förhindras, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives (EHP).
 

– ”Madrid Statement” är ett uttryck för oro av forskare som arbetar med karakteriseringen av användningsområden, egenskaper, analys, miljöspridning och bieffekter av perfluorerade alkylsyror, säger Ian Cousins, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet och medförfattare till ”Madrid Statement”.

Författarna och undertecknarna av ”Madrid Statement” är oroliga för att de befintliga perfluorerade alkylsyrorna (PFAS) nu ersätts med andra fluorerade ämnen, om vilka det saknas information vad gäller egenskaper och biologiska effekter.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har identifierat över 3000 PFAS som för närvarande används. Dessa kemikalier misstänks för negativa hälsoeffekter, men väldigt få av dem har testats. Dessa ämnen finns i, eller används vid tillverkning av många konsumentprodukter såsom utomhus- och modekläder, mattor, möbler, köksredskap, papper som kommer i kontakt med livsmedel och viss kosmetika.

– En viktig egenskap hos PFAS är att de är nästan omöjliga att bryta ner. Många framtida generationer kommer därför att utsättas för PFAS producerade under vår livstid. De återfinns idag i de djupaste haven, i de högsta bergen och i nästan alla levande varelser inklusive människor, säger Ian Cousins.


En PFAS är perfluoroktansyra (PFOA), också känd som C8, vilken har hittats i människors och djurs kroppar över hela planeten. Exponering är kopplad till cancer, leverfunktionsstörning, hypertoni, fetma, nedsatt immunsvar mot vaccin hos barn, högt blodtryck och andra hälsoproblem. Trots de kända hälsoskadorna har C8 använts i årtionden och är först nu på väg att fasas ut av de flesta tillverkare. Men C8 ersätts ofta av andra PFAS med risk för liknande toxicitet men där det idag saknas uppgifter om dess effekter och toxicitet.

”Madrid Statement” menar att alla PFAS är problematiska på grund av sin extrema persistens och att de innebär en risk för skador hos människor och miljö. De måste därför ersättas med säkra icke-PFAS alternativ som är nedbrytbara.

– Vi känner till inverkan på människors hälsa av den perfluorerade alkylsyran PFOA efter att det läckte in i vattentillförseln i West Virginia och södra Ohio. Tiotusentals människor visade sig ha PFOA i sina kroppar och de visade sig även ha många olika hälsoproblem som är förknippade med exponeringen för PFOA. Vi vill inte upprepa misstagen från det förflutna, säger Ian Cousins.

– Konsumenterna måste veta var dessa kemikalier används för att göra utbildade val, säger Ian Cousins.

Mer information i artikeln: Stain- and waterproof clothing: price too high, scientists warn

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.