Bild
Nästa artikel
Forskning via VTI visar minskning för rattfylleri

Forskning via VTI visar minskning för rattfylleri

NYHETER

Minskningen av det alkoholrelaterade rattfylleriet är inte enbart av godo, det beror enligt VTI på att polisen har minskat sin övervakning vilket lett till färre fällande domar. Däremot har antalet fällande domar för drograttfylleri ökat, men få döms för grovt drograttfylleri.

Forskaren Åsa Forsman, senior forskare på VTI, har i en undersökning finansierad av Motorförarnas helnykterhetsförbunds fond för trafiksäkerhet forskat i vilka straff olika rattfylleribrott leder till. Hennes uppdrag inkluderar även hur straffen ses i kombination med andra brott, hur påföljderna har förändrats över tid och hur lång tid det går mellan brott och straff.

– Intressant att notera är att brottsgraden skiljer sig åt mellan dem som fälls för rattfylleri med alkohol jämfört med narkotika. Fällande dom för grovt rattfylleri med avseende på narkotika är mycket sällsynt, säger Åsa Forsman som har gått igenom brottsstatistiken åren 2007 till 2018 i en artikel publicerad på VTI:s hemsida.

Att det finns en skillnad kan bero på att det är svårare att bevisa grovt brott om det är andra droger än alkohol. För att dömas till grovt rattfylleribrott på grund av narkotika krävs att det går att visa att föraren har varit avsevärt påverkad eller kört på ett trafikfarligt sätt, när det gäller alkohol finns förhållandevis lättkontrollerade gränsvärden. Det skulle dock vara möjligt att sätta gränsvärden även för narkotika, Norge tillämpar fasta gränsvärden för knappt 30 olika substanser.

– Detta är ett intressant upplägg eftersom det innebär att man kan anpassa straffet efter graden av påverkan. Tyvärr vet vi inte vad det inneburit för lagföringarna i Norge i praktiken, det finns inte statistik framtaget för detta, skriver VTI i sin sammanfattande artikel.


Studien visar vidare att de som döms till skyddstillsyn för grovt rattfylleri har minskat och andelen som döms till villkorlig dom ökat samt att rattfylleri av normalgraden nästan alltid leder till böter trots att lagstiftningen ger möjlighet till fängelse. En väsentlig skillnad är att om straffet enbart blir böter är det inte aktuellt med skyddstillsyn och vård av den dömde.

Rattfylleribrott är sällan det enda brott som uppdagas när någon kontrolleras utan det sker ofta i kombination med andra brott, speciellt bland dem som döms till rattfylleri på grund av narkotika. Ett brott som ofta tillkommer vid drograttfylleri är olovlig körning vilket innebär att hotet om återtagande av körkort spelar liten roll.

Kombinationsfall med både alkohol och narkotika i kroppen, en kombination som innebär stor riskhöjning i trafiken, är mycket sällsynta. Varför det är så få fall är okänt och behöver utredas vidare.

Tiden mellan brott och lagföring varierar mycket beroende på typ av brott och om domstol avgör målet eller det sker genom strafföreläggande, det vill säga där en åklagare utfärdar ett bötesstraff. Snabbast går det för rattfylleri med avseende på alkohol där strafföreläggande används.

Det som påverkar antalet fällande domar för rattfylleribrott är den faktiska brottsligheten, polisens övervakning och möjligheten att bevisa olika typer av brott, sammanfattar Åsa Forsman.
 

Taggar: Nyheter

Forskaren Åsa Forsman, senior forskare på VTI, har i en undersökning finansierad av Motorförarnas helnykterhetsförbunds fond för trafiksäkerhet forskat i vilka straff olika rattfylleribrott leder till. Hennes uppdrag inkluderar även hur straffen ses i kombination med andra brott, hur påföljderna har förändrats över tid och hur lång tid det går mellan brott och straff.

– Intressant att notera är att brottsgraden skiljer sig åt mellan dem som fälls för rattfylleri med alkohol jämfört med narkotika. Fällande dom för grovt rattfylleri med avseende på narkotika är mycket sällsynt, säger Åsa Forsman som har gått igenom brottsstatistiken åren 2007 till 2018 i en artikel publicerad på VTI:s hemsida.

Att det finns en skillnad kan bero på att det är svårare att bevisa grovt brott om det är andra droger än alkohol. För att dömas till grovt rattfylleribrott på grund av narkotika krävs att det går att visa att föraren har varit avsevärt påverkad eller kört på ett trafikfarligt sätt, när det gäller alkohol finns förhållandevis lättkontrollerade gränsvärden. Det skulle dock vara möjligt att sätta gränsvärden även för n

Är du redan tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Kampanjerbjudande – halva priset livet ut!

Den här artikeln är del av vår Premium-tjänst. För att få tillgång till den och alla andra Premium-artiklar behöver du teckna ett medlemskap. Just nu har vi ett extra förmånligt erbjudande: Halva priset livet ut.

Läs mer

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.