Bild
Nästa artikel
Fortsatt svaga siffror för nyregistreringar

Fortsatt svaga siffror för nyregistreringar

NYHETER

2019 inleddes med svaga nyregistreringssiffror och trenden fortsätter i februari. Förvisso finns det förklaringar, bland anat att de husbilar som inregistrerades inför skatteomläggningen inte syns i statistiken och att vare sig januari eller februari är månader med höga absoluta tal.

Under denna tid på året är antalet nyregistrerade fordon alltid litet, varför minsta förändring ger stora procenttal. Ännu är det därför för tidigt att, med utgångspunkt från nyregistreringssiffrorna, dra några slutsatser om hur husvagns- och husbilsåret 2019 kommer att utveckla sig.

Till osäkerheten bidrar också att det fortarande finns ”Bonus-Malus-husbilar” – husbilar som registrerades i juni 2018 utan att vara sålda till kund – i lager hos återförsäljarna, och det är ju dessa redan registrerade bilar som i första hand säljs. Antalet sålda, och levererade, husbilar under februari är således högre än vad nyregistreringsstatistiken utvisar.

Husvagnsregistreringar för februari 2019

Under februari månad 2019 registrerades 86 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 95 stycken.) Hittills under 2019 betyder det 114 registrerade husvagnar mot 166 under samma period 2018. Detta innebär en minskning med 52 enheter eller 31,32 procent.

Husbilsregistreringar för februari 2019

Februari månads husbilsregistreringar visar 93 stycken, medan det i februari föregående år registrerades 186 husbilar. Hittills under kalenderåret 2019 har det totalt registrerats 136 husbilar, medan det under motsvarande period 2018 registrerades 276 stycken. I procent innebär detta en minskning med 50,72 procent för år 2019.

Referens

Även privatmarknaden för personbilar minskar där det i februari såldes 9 787 nya bilar vilket är en minskning med 23 procent jämfört med februari 2018 enligt statistikföretaget Vroom. Antalet nyregistrerade elbilar var 902 stycken. Hittills i år har 19 437 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket även det är en minskning med 23 procent jämfört med samma period 2018. Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i februari med 2 procent jämfört med februari 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 74 dagar. 

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.