Bild
Nästa artikel
Fortsatt svaga siffror för nyregistreringar

Fortsatt svaga siffror för nyregistreringar

NYHETER

Dagens redovisade registreringssiffror fortsätter att vara svaga även om det finns förklaringar. En sådan är påskens placering som i år infaller sent vilket påverkar statistiken och även personbilar samt lätta lastbilar har minskat.

Påsken är den tid då tid då många vill göra premiärturen med sitt nya fritidsfordon, och nyregistreringssiffrorna är normalt höga under veckorna närmast påsk.

Då påsken i år infaller extremt sent, påskdagen infaller den 21 april, har påskleveranserna ännu inte kommit igång i full utsträckning. Dock är nedgången i antalet nyregistrerade husvagnar under mars avsevärt lägre (-6,8 procent) än under årets två första månader.

Beträffande husbilar är osäkerheten dessutom fortsatt stor, på grund av de ”Bonus-Malus-husbilar” som hittat sina ägare först under 2019. Antalet sålda, och levererade, husbilar är i realiteten således högre än vad nyregistreringsstatistiken visar.

Husvagnsregistreringar för mars 2019

Under mars månad 2019 registrerades 275 husvagnar. Motsvarande månad 2018 registrerades 295 stycken. Hittills under 2019 betyder det 389 registrerade husvagnar mot 461 under samma period 2018. I procent innebär detta en minskning med 15,61 %.

Husbilsregistreringar för mars 2019

Mars månads husbilsregistreringar visar 314 stycken, medan det i mars 2018 registrerades 535 husbilar. Hittills under kalenderåret 2019 har det totalt registrerats 450 husbilar, medan det under motsvarande period 2018 registrerades 811 stycken. Detta innebär en minskning med 44,51 procent för år 2019.

Referens

Bil Sweden redovisar en minskning av lätta transportbilar på maximalt 3,5 ton med 24,7 procent. Tunga lastbilar över 16 ton, som inte har påverkats av Bonus-malussystemet, ökade med 15,7 procent i mars. Nyregistreringarna av personbilar totalt minskade enligt Bil Sweden med 18,7 procent i mars vilket är mer än tidigare, för hela 2019 har registreringarna minskat med 15,5 procent.


Trenden under det senaste året med en högre andel bensinbilar än dieselbilar fortsätter och i mars hade dieseldrivna bilar 34,7 procent marknadsandel jämfört med bensinbilarnas 44,4 procent. Dieslarna har sedan toppåret 2012 successivt minskat sin andel varje år, men minskningen har under de senaste månaderna planat ut på en andel av 35-40 procent.

Privatmarknaden minskade enligt Vroom med 17 procent i mars mot 18 procent för hela nybilsmarknaden och för hela hittillsvarande 2019 med 15 procent. Elbilar slog rekord med 7,5 procent av totalmarknaden på 30 177 stycken vilket förklaras med att Tesla levererade 1 246 nya elbilar till kund. Nittio procent av denna volym bestod av Tesla Model 3 vars leveranser började just under mars.

42 946 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i mars månad, vilket är en ökning med 10,4 procent jämfört med samma månad förra året enligt BCA som baserar sin statistik på Vroom.

SCB redovisar att det under hittillsvarande 2019 ny registrerats 523 husbilar mot förra årets 912 vilket innebär en minskning med 42,7 procent. Skillnaden mot HRF:s siffror (450 för hittillsvarande 2019) kan förklaras med olika urvalsmetoder där SCB redovisar samtliga husbilar som inregistrerats, även äldre årsmodeller och direktimport. Däremot ingår inte heller i SCB:s statistik de fordon som ställdes på inför skatteomläggningen och först nu nått slutkonsument vilket gör försäljningen svårtolkad.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.