Bild
Nästa artikel
Fortsatt uppåt för svensk turism

Fortsatt uppåt för svensk turism

NYHETER

Turismen växer och lockar både svenska och utländska besökare. I fjol omsatte näringen 337 miljarder kronor, en ökning med 6 procent jämfört med året innan. Utländska besökare stod för drygt 40 procent eller 144 miljarder.

År 2018 blev ytterligare ett bra år för turismen i Sverige, även om tillväxttakten mattades av något jämfört med de senaste tre åren. Tillväxten beror främst på en fortsatt ökning av utländska besökare som konsumerade för drygt 144 miljarder i Sverige, en ökning med nästan 8 procent jämfört med fjolåret. 

Turismen är betydelsefull för landets samlade export. Andelen turism i relation till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,9 procent (2013) till 6,4 procent (2018). Turismen är nu en snabbt växande exportnäring i Sverige.

Gränshandeln mot Norge har expanderat kraftigt under senare år och är en viktig beståndsdel för Sveriges växande turismexport samtidigt som den globala trenden med ett ökat internationellt resande påverkar.

– Trendmässigt fortsätter turismen att öka i Sverige. Den svagare svenska kronan kan ha påverkat utvecklingen till viss del. Däremot går det inte att se något tydligt samband över tid mellan kronkursen och turismkonsumtionen i Sverige. Turismen drivs också av andra faktorer, till exempel en stark global trend med ökat internationellt resande, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

De utländska turisternas konsumtion står för nu för drygt 40 procent av turismens totala omsättning. Men även de svenska turisternas konsumtion ökar. Uppgången var 5 procent i fjol, vilket är i nivå med förra årets resultat.

Turismen skapar även nya jobb. Näringen sysselsätter totalt 172 000 personer och skapade 3 000 nya jobb under 2018 (mätt som genomsnittligt antal anställda under året). Sysselsättningen inom turism och besöksnäring ökar i linje med övrig svensk ekonomi. Sett över tid ökar sysselsättningen mer inom turism.


– Det är glädjande att se en fortsatt positiv utveckling för turismen. Besöksnäringen är ekonomiskt betydelsefull för Sverige, men också en viktig jobb- och integrationsmotor i hela landet. För att växla upp arbetet ytterligare har regeringen bestämt att ta fram en nationell strategi för turism- och besöksnäringen som ska bli klar under året, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

SCR rapporterade för dryga månaden sedan att 2018 slog alla tidigare rekord. Sveriges campingplatser hade då för första gången fler än 16 miljoner gästnätter. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2017 och under juni-augusti 2018 var camping den största semesterboendeformen i 16 av Sveriges 21 län.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.