Bild
Nästa artikel
Frågor kvarstår i konkursen efter MLG

Frågor kvarstår i konkursen efter MLG

NYHETER

Under torsdagen hölls edgångssammanträde i Mobile Living Group-konkursen men det kan komma att krävas ytterligare ett möte.

Igår hölls edgångssammanträde i Linköpings Tingsrätt i Mobile Living Group-konkursen och Östgöta Campings ägare, som även äger koncernens övriga bolag, skulle under ed godkänna bouppteckningen. Edgångssammanträdet behandlade de sex bolag som har sitt säte i Mantorp, de övriga tre bolagen hanteras av de Tingsrätter där bolagen är registrerade.

Edgångssammanträde hålls bland annat för att via ägaren kontrollera att inga otillbörliga transaktioner ägt rum alldeles innan konkursen och att bouppteckningen är korrekt. Ägaren fick exempelvis frågor om några fordon återlämnats till fabrikanter eller fordringsägare i samband med konkursen då det framkommit att fem Bürstner husbilar sålts till banken för att frigöra likvida medel på fem miljoner runt årsskiftet. Ur juridisk synvinkel får ingen fordringsägare gynnas av företagets agerande strax innan konkursen och frågor kom därför upp om när såväl transaktionen som avhämtningen skedde. Likaså restes frågor om registreringsdokumenten för nya fordon, CoC-dokumenten, hade skickats tillbaka till tillverkarna.

Efter genomgången godkändes konkursförvaltarens bouppteckningar av ägaren. Dock kvarstår frågan hur bolaget kunde tappa den ekonomiska kontrollen på ett sätt så att underskottet blivit så extremt stort. Ur konsumenträttsligt perspektiv är det viktigt då elva privatpersoner sammantaget förlorar 1,5 miljoner. 

Konkursförvaltaren yrkar på ett nytt edgångssammanträde för att även höra den man som tidigare varit tillförordnad vd för Östgöta Camping och även var ekonomichef vid tiden för konkursen. Beslutet och tidpunkten för detta extra edgångssammanträde är ännu inte meddelat av Tingsrätten men konkursförvaltaren bedömer när vi talade med honom att det kommer att hållas om mellan två och fyra veckor.  


Närmast på agendan för konkursförvaltaren står försäljningen av Mobile Living Groups nya fordon, huvudsakligen husbilar, vars antal även för konkursförvaltaren är lite oklart men i storleksordningen 350. Likväl som för de begagnade fordonen försöker konkursförvaltaren sälja dessa som ett parti inom den närmaste tiden.

Därefter ska MLG:s bokföring gås igenom mer i detalj vilket kan komma att ta ytterligare tid.

Konkursens slutliga underskott kan därför inte att bedömas exakt i dagsläget men kommer att bli lägre än de först uppskattade 479 miljonerna då intäkterna från de nya fordonen inte är medräknade i den summan.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.