Bild
Nästa artikel
Framkomligheten blir bättre med uppkopplade fordon

Framkomligheten blir bättre med uppkopplade fordon

NYHETER

Uppkopplade fordon som får information från trafikljusen om växlingen mellan gult och grönt kan öka framkomligheten i vägkorsningar visar ny forskning från VTI.

Kan uppkopplade fordon som kommunicerar med trafikljusen förbättra framkomligheten i trafiken? Det har forskare på uppdrag av VTI undersökt.

– Resultatet visar att uppkopplade fordon har potential att bidra till en ökad framkomlighet. En ny design av styrstrategin kan dock komma att vara nödvändig för att fullt ut kunna utnyttja uppkopplade fordon i svenska trafiksignaler, säger Ellen Grumert, forskare vid VTI.

Dagens system bygger vanligen på en trafikstyrd styrstrategi där trafiksignalens status justeras utifrån förekomsten av enskilda fordon. Studien visar att uppkopplade fordon kan ersätta dagens detektorer vid prioritering av fordon på huvudleden.

– Genom att använda information om accelerationen och hastigheten från de uppkopplade fordonen som indikerar om fordonet planerar att stanna eller inte skulle man kunna förkorta gul- och gröntider som idag inte utnyttjas optimalt, säger Ellen Grumert.

Störst effekt på framkomligheten i vägkorsningen observerades då uppkopplade fordon får information om en växling från rött till grönt. Studien visar att det är möjligt att öka antalet fordon som passerar under en grönperiod med upp till 10–15 procent.

– När förare som står i en kö vid rött ljus får information om en växling till grönt har de möjlighet att agera snabbare och därmed kan fler fordon passera under en grönperiod, säger Ellen Grumert.

Studien finansierades av Trafikverket.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.