Nästa artikel
Glädjande tal för januaris nyregistreringar
NYHETER

Glädjande tal för januaris nyregistreringar

Publicerad 3 februari 2020 (uppdaterad 8 februari 2020)
Januari är i och för sig en månad med låga försäljningssiffror men det är ändå glädjande att både husbilar och husvagnar enligt HRF visar ökningar, husvagnar till och med en kraftig ökning.

Glädjande nyhet är att den ökning av antalet nyregistrerade husvagnar som märktes under slutet av 2019 fortsätter även under början av detta år. 33 fler husvagnar nyregistrerades enligt HRF under januari än vad som registrerades under samma månad för ett år sedan.

Beträffande husbilar så märks nu den förväntade nedgången vars grund ligger i den nya WLTP- baserade beskattningen. Antalet nyregistrerade husbilar ligger således på samma låga nivå som för ett år sedan, då nyregistreringssiffrorna påverkades negativt av det stora antalet förregistrerade ”bonus-malus-husbilar”.

Husvagnsregistreringar för januari 2020

Under januari månad 2020 registrerades 61 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 28 stycken.) Detta innebär en ökning med 117,85 procent.

Husbilsregistreringar för januari 2020

Januari månads husbilsregistreringar visar 46 stycken, medan det i januari föregående år registrerades 43 husbilar. Detta innebär en ökning med 6,98 procent.

Referens

Enligt statistikföretaget Vroom minskade försäljningen av personbilar till privatpersoner med 8 procent i januari 2020 jämfört med januari 2019. Totalmarknaden för personbilar minskade till 16 913 vilket ger -18 procent medan lätta lastbilar (motsvarande modeller som även kan används som basfordon till husbilar) minskade med 57 procent till 1 188 enheter. Försäljningen av dieseldrivna bilar minskade enligt Trafikanalys kraftigt, från 8 113 till 3 840 vilket är -52,7 procent. Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade enligt Vroom i januari med 10 procent jämfört med januari 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 65 dagar.

Batteridrivna elbilar ökade enligt Trafikanalys med 15 procent och uppgick i januari till 1 269 medan det blev en ökning för laddhybridbilar på hela 160,8 procent till 4 113 och elhybrider med 13,7 procent till 1 562 enheter.

Det kraftiga fallet för dieseldrivna bilar kan hänföras till skattehöjningen vid årsskiftet vilket dubblade inregistreringssiffrorna under december vilket i sin tur ger störningar i statistiken som sannolikt kommer att hålla i sig en bit in på 2020. Det är därför viktigt att understryka att registreringar i dagsläget inte ska tolkas som kundleveranser.

Husbilssiffrorna varierar kraftigt mellan de olika statistikföretagen, enligt Trafikanalys minskade de från 63 till 55 vilket är en minskning med 12,7 procent, enligt Vroom ökade de med 16 procent till 43 och HRF redovisar 46 husbilar vilket innebär en ökning med 6,98 procent. Skillnaderna beror på olika sätt att hantera lagerfordon, årsmodeller och privatimport.

Även husvagnssiffrorna varierar, Trafikanalys redovisar 72 stycken för januari 2020 mot 37 under januari 2019 vilket är en ökning med 94,6 procent vilket kan jämföras med HRF som redovisar 68 gentemot 28. Vroom särredovisar inte husvagnar.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.