karta med vägarbeten markerade och husvagn
Nästa artikel
Här är sommarens vägarbeten som påverkar trafiken
Nyheter

Här är sommarens vägarbeten som påverkar trafiken

Publicerad 25 maj 2022 (uppdaterad 25 maj 2022)
karta med vägarbeten markerade och husvagn
Här är vägarbetena du kan välja att undvika i sommar.
Få koll på Trafikverkets stora vägarbeten längs vägarna i sommar.

Trafikverket ska genomföra flera stora vägarbeten i sommar. Tanken är som vanligt att passa på när trafiken går in i ”semesterläge” och jobbpendlingen minskar.

Det handlar både om nya vägbyggen och om att befintliga vägar ska byggas om. I takt med att fler tunga fordon körs på vägarna ökar slitaget, och det ökar också behovet av vägunderhåll.

– Vi genomför omfattande vägarbeten i hela landet under sommaren, när färre människor har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

Han varnar samtidigt för att omvärldsläget kan påverka tillgången på material och priserna. Alla åtgärder kanske inte kan genomföras som planerat och vissa av dem kan bli försenade.

I faktarutorna nedan kan du se alla större vägarbeten som genomförs i sommar.

Vägarbeten i norra Sverige
Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, Sävar–Gumboda Beläggningsarbeten Sävar–Lillåbron, samtliga körfält. Ny kontrollplats byggs norr om Sävar. Mötesfri väg Djäkneboda–Bygdeå och Sikeå–Gumboda. Faunabroar Gladaberget och Granberget. Avstängd väg och körfält, nedsatt hastighet, trafiklots och trafikljus.
E12 (Väg 365), Lycksele och Bäckmark–Strömsund Beläggningsarbeten. Eventuellt avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots och trafikljus.
E45, Dorotea Tätortsåtgärder. Nedsatt hastighet, körfält avstängda, trafikljus och/eller flaggvakt.
Väg 373, Svensbyn–Vitsand Ombyggnation till 2+1-väg och nybyggnation av gång- och cykelväg. Trafikljus, flaggvakt och lotsbil
Väg 395, kring Junosuando Breddning och förstärkning av väg för tunga transporter. Ett körfält öppet, begränsad framkomlighet. Trafikljus, flaggvakt och lotsbil kan förekomma.
E4, Salmis–Haparanda Ombyggnation till 2+1-väg. Omledning av trafik.
Väg 95 och 372, Skellefteå Två brobyten längs Järnvägsleden. Avstängning Klockarbergsvägen i centrala Skellefteå. Omledning för väg 95. Avstängd väg 827 i Skelleftehamn under bron. Omledning trafik via befintliga ramper.
E10 och E45, Gällivare Beläggningsarbeten. Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning.
Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats En cirkulationsplats ska byggas i Gäddvik. Väg 968 avstängd 23 maj-1 juli. Gamla Gäddviksbron avstängd 4 juli-23 september. Dessutom nedsatt hastighet, avsmalnade körfält, trafikljus.
Vägarbeten i mellersta Sverige
Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, genom Härnösand och genom Örnsköldsvik Beläggningsarbeten. Nattarbete 20-06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
E4, Skönsberg–Torsboda (norr om Sundsvall) Beläggningsarbeten. Nattarbete 20-06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
E4, länsgräns Gävleborg - Maj (Njurunda) Beläggningsarbete. Nattarbete kl 19-06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
E45/väg 70, genom Mora Förbättra framkomligheten och säkerheten genom Mora med ett antal åtgärder, nya cirkulationsplatser, fler körfält, gång- och cykelpassager och gång- och cykelvägar. Stor påverkan genom Mora centrum.
E45, Strömsundsbron Byte av snedkablar. Avstängd i stort sett varje helg hela sommaren och omledning via väg 345. De helger som det inte är avstängt på regleras trafiken med trafikljus.
Väg 86, Liden–Bispgården Beläggningsarbete. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
Väg 70, Leksand–Rättvik och Björka–Gåsvarv Beläggningsarbeten. Nattarbete 20:00-06:00, Leksand-Rättvik. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal på båda sträckorna.
E4, kring Söderhamn Beläggningsarbete. Nattarbete, eventuellt omledning.
Väg 84, Ljusdal–Delsbo Beläggningsarbete. Nattarbete. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Väg 84, Södra Sannäs–Näsviken Beläggningsarbete. Nattarbete. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Vägarbeten i östra Sverige
Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, genom Östergötland Flera beläggningsarbeten och broreparationer längs med E4 genom Östergötland. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.
E18, Köping–Västjädra Vi bygger om motorväg, två körfält i vardera riktning, för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.
E20, västra Laxå Utbyte av gång- och cykeltunnel som går under europavägen. Trafiken leds över på en tillfällig väg intill E20, fotgängare och cyklister hänvisas till en näraliggande tunnel under E20.
Väg 56, Räta linjen, Kvicksund–Västjädra Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.
Väg 56, Räta linjen, Katrineholm–Alberga Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.
Väg 261, Ekerövägen (E4 Förbifart Stockholm),Nockeby–Tappström samt Edeby–Tillflykten Breddning av vägen och byggnation av anslutningar till kommande E4 Förbifart Stockholm. Sänkt hastighet och omledning av trafik, risk för köer.
Väg 275, Bergslagsvägen (E4 Förbifart Stockholm), Vinsta, mellan tunnelbanestationen Johannelund och korsningen Bergslagsvägen/Skattegårdsvägen Ombyggnation. Det blir nya gång- och cykeltunnlar, nya gång- och cykelvägar samt nya cirkulationsplatser. Trafiken leds om, risk för köer.
Väg 222, Skurubron, mellan trafikplats Skuru och trafikplats Björknäs Vi bygger ny bro. Trafiken flyttas i sidled, antalet körfält är opåverkat, vi sänker dock hastigheten.
E4/E20, Fittja–Bredäng Nya trafikplatser och broreparation. Begränsad framkomlighet, vissa körfält är avstängda och hastigheten sänkt. Viss trafik leds om.
E4, Häggvik–Kista Beläggningsarbete samt byggnation av ny passage för Tvärbanan under E4 mellan Kista och Helenelund. Beläggningsarbetet medför begränsad framkomlighet nattetid. Den nya passagen medför att trafiken får passera på en tillfällig väg.
Vägarbeten i västra Sverige
Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E6, Stora Höga–Ödsmål Beläggningsarbeten. Vägsträckan Stora Höga–Stenungsund norra sker beläggningsarbetet på natten med överledning. Vägsträckan Stenungsund norra–Ödsmålsbron sker beläggningsarbeten dagtid med överledning.
E6, Hogstorp–Saltkällan–Örekilsälven (norrgående) Beläggningsarbeten. Arbete dagtid, överledning med sänkt hastighet.
E6, Tingstadstunneln Totalrenovering. Ett tunnelrör stängt, trafik i andra tunnelröret med ett körfält åt varje håll. Enbart körriktning mellan norr och söder. Andra riktningar hänvisas till andra älvförbindelser.
E20, Vårgårda–Skara Mötesfri landsväg. Förbiledning, överledning och sänkt hastighet
Väg 49, Skara Vänstersvängfält. Sänkt hastighet.
Vägarbeten i södra Sverige
Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, Ljungby–Toftanäs E4 byggs ut till motorväg. Sänkt hastighet och omledningar.
E22, Lösen–Jämjö, Lyckebyån–Ramdala samt vid Norra Binga E22 byggs ut till motortrafikled.Färre körfält.
E22, Jämjö–Brömsebro Faunapassage. Hastighetssänkningar på sträckan samt omledning av trafiken till förbifart vid broläget under delar av sommaren. Ingen trafikpåverkan vecka 28-32.
Riksväg 23, Huseby–Marklanda Mötesfri väg. Stor omledning av norrgående trafik som leds om via väg 126 och Alvesta.
Riksväg 40, Vimmerby Bergrensning. Begränsad framkomlighet, ett körfältöppet, överledning med trafikljus.

Källa: Vi Bilägare

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.