Bild
Nästa artikel
Hävt kontrakt för förbifart Stockholm

Hävt kontrakt för förbifart Stockholm

NYHETER

E4 Förbifart Stockholm blir en 21 kilometer lång motorväg som ska binda ihop norra och södra delarna av Stockholm med en tunnel under Mälaren. Projektet som startade 2016 pågår för fullt men nu har ett kontrakt om tunneln under Lovön hävts.

Under de senaste dagarna har flera medier rapporterat om en kraftig försening och kostnadsökning för E4 Förbifart Stockholm. Den 11 mars valde Trafikverket att häva kontraktet med entreprenören som bygger tunnlarna under Lovön. Grunden för hävningen är ett kontraktsbrott som framför allt avser arbetsmiljön. Samtidigt meddelade Trafikverket att det inte går att säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få. Trafikverket arbetar nu med att se över tidplan och budget skriver de på sin hemsida.

E4 Förbifart Stockholms tidsplan bygger på flera delar där det nu pågår arbeten med tunneldrivning och byggandet av trafikplatser, därefter kommer år av installationsarbeten, testning och driftarbeten. Det finns händelser som sker under byggskedet som inverkar på helhetsbedömningen av tidplanen. Det vi bland annat kan se i dag är att tunneldrivningen, sett till hela projektet, inte går i den takt vi planerat för. Helhetsbedömningen av tidplanen planeras bli klar under sommaren 2019.

Bedömningen i dag, tre år in i byggskedet, är att projektets totala kostnad hålls inom angiven budget. Däremot kan kontraktet för entreprenaden vid Lovön komma att öka i kostnad i förhållande till den entreprenör som hävts. Förberedande arbeten inför upphandling av ny entreprenör på Lovön pågår. En översyn kommer att göras av budgeten då en ny tidplan fastställs under sommaren.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.