Nästa artikel
Husvagnsintresset fortsätter uppåt
NYHETER

Husvagnsintresset fortsätter uppåt

Publicerad 3 mars 2020 (uppdaterad 4 mars 2020)
Skattehöjningen för husbilar fortsätter att gäcka statistiken men årets hittillsvarande trend är stabil jämfört med 2019 trots ökningen i december. De små talen kan trots detta tolkas som att intresset husvagnar ökar.

Även under februari månad var antalet nyregistrerade huvagnar större än under motsvarande månad förra året och hittills uppgår den ackumulerade ökningen till 43 procent. Under denna tid på året är dock antalet nyregistrerade fordon litet, varför minsta förändring ger stora procenttal och det är därför för tidigt att – med utgångspunkt från nyregistreringssiffrorna – dra några slutsatser om hur husvagnsåret 2020 kommer att utveckla sig skriver HRF i sitt pressmeddelande.

Beträffande husbilar, så fortsätter den förväntade nedgången vars grund ligger i den nya WLTP- baserade beskattningen, och en så låg februarisiffra har inte setts sedan år 2013. Antalet nyregistrerade husbilar ligger därför fortsatt på samma låga nivå som för ett år sedan, då nyregistreringssiffrorna påverkades negativt av det stora antalet förregistrerade ”bonus-malus- husbilar”.

Husvagnsregistreringar för februari 2020

Under februari månad 2020 registrerades 102 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 86 stycken.) Hittills under 2020 betyder det 163 registrerade husvagnar mot 114 under samma period 2019. Detta innebär en ökning med 42,98 procent.

Husbilsregistreringar för februari 2020

Februari månads husbilsregistreringar visar 85 stycken, medan det i februari föregående år registrerades 93 husbilar. Hittills under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 131 husbilar, medan det under motsvarande period 2019 registrerades 136 stycken. Detta innebär en minskning med 3,68 procent för år 2020.

Referens

Trafikanalys (SCB) anger att det under februari 2020 registrerats 22 489 personbilar vilket är en minskning med 5,5 procent jämfört med februari föregående år. Det bör sättas i sammanhang med en högre inregistreringstakt i december 2019 eftersom skatten höjdes för en rad fordon vid årsskiftet vilket gjorde att bilhandlarna ställde på sina lagerfordon för att undvika höjningen. På grund av detta blir statistiken inte jämförbar månad för månad och kan även ses som en delförklaring till att dieselbilar uppgick till måttliga 25,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 12,0 procent jämfört med februari föregående år. Trafikanalys anger antalet nyregistrerade husbilar under 2020 till 181 vilket är en ökning med 2,3 procent från föregående års 177.

Statistikföretaget Vroom redovisar något högre siffror för husbilsförsäljningen. Under februari blev det 87, en ökning på två procent och för både januari och februari 130 vilket är en ökning på sju procent.

De redovisar även försäljningen av personbilar till privatpersoner separat och den ökade till 10 709, sju procent, under februari medan det för hittillsvarande 2020 är en minskning med en halv procent. Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i februari med 13 procent jämfört med februari 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 65 dagar.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.