Bild
Nästa artikel
Inga avgifter på autobahn 2019

Inga avgifter på autobahn 2019

NYHETER

För ett och ett halvt år sedan beslöts efter en långvarig process att införa avgifter på de tyska motorvägarna, Autobahn. Nu ser det dock ut som att införandet, som var tänkt till 2019, kommer att senareläggas.

Tyskland har under en längre tid diskuterat att avgiftsbelägga sitt vägnät, en så kallad Maut. Det första förslaget gick ut på att alla fordon skulle betala avgiften men de tyska fordonsägarna skulle få en mot avgiften motsvarande sänkning av fordonsskatten.

Avgifterna skulle införts redan 2016 men stoppades då av EU då de ansågs strida mot likabehandlingsprincipen inom EU. Efter en kompromiss beslöts att tyskregistrerade fordon betalar avgift för alla vägar medan utlandsregistrerade enbart betalar för motorvägsnätet och att systemet skulle införas 2019.

Nu säger dock Tyskland att avgifterna kommer att införas tidigast 2020.

De tyska förslaget till avgifter är tidsbaserat, komplicerat och utsläppsberoende. Kort kan sägas att de för personbilar är såväl motorvolymsberoende som beroende av vilken utsläppsnivå, euroklass, som fordonet har. För de äldre bensindrivna fordonen med euroklass 0/1/2/3 har förslag på en årsavgift lagts på 6,50 euro per 100 kubik slagvolym, för 4/5 2 euro per 100 kubik och för euroklass 6 skulle det bli 1,80 euro per 100 kubik. För dieseldrivna fordon med euroklass 0/1/2/3 skulle enligt samma förslag gälla 9,50 euro per 100 kubik slagvolym, för 4/5 5 euro per 100 kubik och för euroklass 6 skulle det bli 4,80 euro per 100 kubik. För husbilar föreslås 16 euro per 200 kilo totalvikt vilket för en 3,5 tonnare innebär 288 euro eller med dagens växelkurs runt 3 000 kronor. Hur husvagnar kommer att hanteras är i dagsläget inte helt klarlagt men en relativt ny dragbil med två liters dieselmotor skulle avgiften hamna på 96 euro eller cirka en tusenlapp.


Utländska fordon kan köpa korttidstillstånd, dels för 10 dagar samt för två månader. Tiodagarsvinjetten kostar mellan 2,50 och 20 euro, tvåmånadersvinjetten mellan 7 och 40 euro. Priset för korttidsvinjetten sätts i relation till priset för årskostnaden i fem steg där högsta nivån nås när årsvinjetten kostar över 100 euro.

Betalningen för det tidsbaserade systemet ska kunna utföras på nätet, i automater eller på bemannade försäljningsställen vid gränserna. Bilens registreringsnummer läggs in i en databas och ska övervakas med kameror längs vägarna.

Samtidigt diskuteras en samordning av avgifterna inom EU då allt fler länder inför dessa men med helt olika system. Så sent som för dryga veckan sedan röstade Parlamentet för nya vägavgifter inom EU där det stadgas att avgifterna ska vara beroende av körsträcka och koldioxidutsläpp. Länder som använder sig av tidsbaserade avgifter, alltså alla länder med så kallade vignetter, ska börja tillämpa avståndsbaserade avgifter från 2023 när det gäller lastbilar och från 2027 när det gäller de transportfordon som används som basfordon till husbilar. I EU-Parlamentets information framgår inte hur personbilar och husbilar ska hanteras. Avgifterna för utsläppsfria bilar ska vara hälften av de lägsta avgifterna för bilar med utsläpp.
Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.