Bild
Nästa artikel
Körkortsindragning samt fängelse

Körkortsindragning samt fängelse

REGLER

I två intressanta fall så har Helsingborgs tingsrätt valt att inte ta upp ärenden för grovt rattfylleri, då de åtalade redan dömts genom att de blivit av med körkortet. Därmed skulle det strida mot Europakonventionen att döma dem en andra gång.

Det hela rör sig om en princip som kallas "ne bis in idem", vilken inte i sig förbjuder dubbla straff, du kan dömas såväl till fängelse som indraget körkort. Det principen förbjuder är mer än en straffprocess. Körkortsindragning beslutas av en byråkrat på Länstyrelsen och får sedan överklagas inom förvaltningsrätten, vilken är en separat rättsordning, och staten inleder sedan ytterligare en rättsprocess med start i tingsrätten. Utifrån ett medborgarperspektiv är beslutsgången oklar. Om brottet inte erkänns på plats går fallet till domstolen med tingsrätten som första instans. Om brottet erkänns och Transportstyrelsens beslut om indraget körkort inte erkänns blir det ett fall för Förvaltningsrätten.  Polis, åklagare, brottmålsdomstol och förvaltningsdomstol kan alla göra olika bedömningar samt ta separata beslut som ger orimliga sammanvägda resultat och strider mot rättsprincipen. Principen ska förhindra att någon hamnar i en Kafka-liknande situation när en förseelse resulterar i att varenda myndighet drar igång sina egna administrativa 'straff' samt att stater inte ska kunna inleda multipla rättsprocesser inom samma rättsordning.
Om däremot tingsrätten hade beslutat om körkortsindragning, eventuellt skadestånd och fängelsestraff i samma process hade allt varit i sin ordning. Det blir ett straff där helheten vägs samman, står i proportion till brottet och straffskalan bestäms av riksdagen som lagstiftande församling.
Sverige fälldes i somras i Europadomstolen i ett parallellt fall som gällde skattemål. Sverige förbjöds då att ha mer än en process i skattemål och principresonemanget är applicerbart i alla lägen då stater straffar en individ i dubbla rättsprocesser. Det är detta som tingsrätten lagt till grund för att inte inleda processen och tills dess rättssystemet hunnit fastställa processgången får vi förmodligen leva med en viss rättsosäkerhet. De dubbelt dömda i skattemål har fått upprättelse i efterhand, ersättning för felaktiga fängelsestraff och skadestånd. Samma förhållande kan Sverige tvingas tillämpa för dessa körkortsfall.
Den här juridiska frågan lär dras ända upp i Högsta domstolen och om inte HD fastställer tingsrättens beslut så lär frågan ligga på Europanivå i några år. Skulle Sverige återigen fällas för en rättsosäker ordning blir det återigen fråga om skadestånd och ytterligare skam för svenska staten att inte följa regelverket om de mänskliga rättigheterna, hur rätt man än kan tycka det är att en rattfyllerist sätts i fängelse.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.