Bild
Nästa artikel
Klartecken för Grönhögens ställplats

Klartecken för Grönhögens ställplats

NYHETER

Öländska Grönhögens ställplats har varit föremål för många turer efter det att närboende klagat på att verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen har både sagt nej och ja till ställplatsen som drivs av Park and stay men nu fastställer Mark och miljödomstolen deras ja.

Grönhögens Utvecklingsbolag AB, som anordnar ställplatsen för 38 husbilar, fick först det tillfälligt bygglovet godkänt av Mörbylånga kommun, något som Länsstyrelsen upphävde med ett tillfälligt nej 2017 för att sedan godkänna 2018 och frågan hamnade sedan i Mark och miljödomstolen som i en dom daterad den 11 december godkänner ställplatsen.

Ställplatsen väcker ont blod hos de närboende som menar att de störs av verksamheten genom den trafik som skapas, att husbilarna stör deras utsikt mot havet samt att det os som uppstår vid grillning kommer in i deras trädgårdar. Vidare anser de att markens användningssätt strider mot gällande detaljplan och strandskyddet. Det tillfälliga bygglovet på den berörda fastigheten Ventlinge 42:5 upphör att gälla den 30 september 2022.

Ytterligare argument gäller marken på den berörda platsen, enligt grannarna, till stora delar inte är hårdgjord samt att montering av elstolpar och komplementbyggnader kommer att bli dyrt att återställa för det fall bygglovet inte förnyas efter denna period.

För att marken ska bli plan avses att gamla ytongfundament för nu rivna byggnader ska bilas bort och tusen ton krossad kalksten ska införskaffas och läggas ut. Ett antal hål kommer att grävas till elstolpar och ledningarna till dessa läggs på befintlig mark som därefter täcks av den krossade kalkstenen. Grönhögens Utvecklingsbolag AB menar att detta innebär att minimala ingrepp kommer att göras i marken och att ett återställande därför blir vare sig kostsamt eller komplicerat. Dessutom menar de att en befintlig närmast täckande trädridå gör att husbilarna bara med svårighet kan upptäckas från de klagandes tomter och att den trafik, det buller och grillos redan finns på vid den angränsande hamn som idag används som ställplats. Den gamla ställplatsen kommer att användas till annan verksamhet. 


Mark- och miljödomstolen kommer fram till att de delar länsstyrelsens bedömning vad gäller frågorna om tidsbegränsade bygglovs tillfälliga karaktär, markförhållanden och olägenheter i form av blockerad utsikt, ökad trafik, buller, grillos med mera samt strandsskyddsfrågans behandling. Vad gäller bygglovets tillfälliga karaktär skriver de i domen att avvecklingen av ställplatserna och de tre komplementbyggnaderna torde kunna ske relativt enkelt. De bilar som finns på platsen är bara att köra bort samt är komplementbyggnaderna enkla att flytta. Överklagandet avslås därför och Länsstyrelsens inhibitionsbeslut av den 5 juli 2017 ska därmed inte längre gälla.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.