Nästa artikel
Knaus har tredubblat sin orderstock
NYHETER

Knaus har tredubblat sin orderstock

Publicerad 12 augusti 2021 (uppdaterad 12 augusti 2021)
Knaus Tabbert hade under andra kvartalet 2021 en rekordsnabb tillväxt trots coronasituationen. Dessutom går man ur perioden med en tredubblad orderstock.

Knaus Tabbert AG noterade betydligt snabbare tillväxt under andra kvartalet 2021. De säger i sitt pressmeddelande att ett ännu bättre resultat kunde ha uppnåtts om de inte hade begränsats av problem längs de globala leveranskedjorna. Totalt sysselsätter de nu 3 343 personer.

Antalet sålda fordon under första halvåret 2021 var 23,6 procent högre än under samma period 2020 och totalt genererades intäkter på 441,6 miljoner euro under första halvåret av budgetåret 2021, jämfört med 359,3 miljoner euro i samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med 22,9 procent.

Resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) under de första sex månaderna 2021, justerat för extraordinära kostnader i samband med covid-19-pandemin, ökade med 33,0 procent till 44,7 miljoner euro (föregående år var motsvarande siffra 33,6 miljoner euro). Exklusive engångseffekter uppgick EBITDA under rapportperioden till 43,9 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 33,7 procent jämfört med föregående års siffra på 32,8 miljoner euro.

– Efterfrågan på fritidsfordon är fortsatt stark då konsumenterna uppskattar det oberoende som erbjuds av ett bilburet boende. Samtidigt är återförsäljarnas lager i stort sett tömda. Våra försäljningssiffror drivs därför främst av produktions- och leveransförmåga, förklarar Wolfgang Speck, VD för Knaus Tabbert AG, Genom vårt investeringsprogram arbetar vi med att väsentligen utöka vår produktion under de närmaste åren. Under innevarande år står vi dock inför problem med coronarelaterade restriktioner och då i synnerhet längs de globala leveranskedjorna som även fortsätningsvis kan påverka vår produktion. Vi försöker motverka detta med åtgärder som att göra vår produktion mer flexibel och bygga upp lager på kort sikt.

Med 36 686 enheter värda 1,2 miljarder euro noterade koncernen en betydande ökning av ordervolymen per balansdagen den 30 juni 2021. Denna siffra är nästan tre gånger så hög som för ett år sedan, och nästan dubbelt så hög jämfört med början av året.

Investeringsprogrammet för att öka produktionskapaciteten, som påbörjades under 2020 och har en total volym på cirka 50 miljoner euro, går enligt plan. I synnerhet är programmet avsett att hantera det medellånga perspektivet och underlätta kapacitetsjusteringar i produktion, försäljning och tjänster. Investeringar görs på alla Knaus Tabbert-platser och segment.

– Tack vare vår höga intjäningsstyrka kunde vi ytterligare minska vår skuld. Samtidigt kan vi till stor del finansiera vårt pågående investeringsprogram från kassaflöden och genomföra det enligt plan. Knaus Tabbert befinner sig således på en mycket solid ekonomisk grund, säger Marc Hundsdorf, CFO för Knaus Tabbert.

Investeringarna i nya modeller och innovativa lösningar fortsätter också och på årets Caravan Salon kommer de att visa upp flera nya modeller av sina fem märken Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B och Morelo. Dessutom kommer Knaus Tabbert att för första gången presentera konceptstudien för en helelektrisk husbil och därmed sin satsning på husvagnsmarknaden vad gäller innovation och hållbarhet.

– Vi är fortsatt mycket optimistiska om våra framtida affärsprestationer och vi fokuserar särskilt på innovationer och hållbarhet. Vi fick mycket positiv feedback på våra nya produkter som presenterades på Knaus Tabbert Dealer Conference 2021, och vi ser också fler och fler återförsäljare öka sina lager. Dessutom kommer vi att visa upp ytterligare innovationer inom alla områden på årets Caravan Salon i Düsseldorf, inklusive en helelektrisk husbil som ett konceptfordon för hållbar husvagn, förklarar VD Wolfgang Speck.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.