Nästa artikel
Kontrollera gasolanläggningen
Nyheter

Kontrollera gasolanläggningen

Publicerad 18 mars 2010 (uppdaterad 13 juli 2010)
Vi fick ett mail från en av de stora gasleverantörerna som behandlar ämnet säkerhet. Bland annat betonas vikten av att kontrollera gasolanläggningen och hur man går till väga.

Det börjar bli tid för många att ta fram sina fritidsfordon efter vintersömnen. Därför kan det vara på sin plats att kontrollera gasolanläggningen. Här är information från AGA som kom till redaktionen:

"""""""""""""""""""
Gasolsäkerheten i husvagnen är livsviktig
Husvagnens gasolutrustning måste kontrolleras ordentligt inför varje säsong. Det räcker inte med tryckprovning, man måste också se till att alla delar av gassystemet fungerar som de ska. Varje år inträffar ett antal onödiga olyckor i husvagnar i samband med gasolanvändning.
Numera måste husvagnsägaren ta ett större ansvar för att försäkra sig om att gasolutrustningen är i säkert skick. Sedan maj år 2009 är det inte längre obligatoriskt att låta Bilprovningen genomföra tryckprovning i samband med den årliga fordonsbesiktningen.

- Gasol är ett säkert, miljövänligt och effektivt bränsle bara man vet hur man ska hantera det, säger, Anders Rogstedt, affärsområdeschef på AGA Gas. Särskilt i husvagnen är gasolen viktig både för värme, kylskåp och matlagning.

Såhär kontrollerar du gasolutrustning
Om man följer några grundregler behöver man inte vara orolig:
Kontrollera att alla skarvar är täta med hjälp av såpvatten eller läckagedetektionsspray (aldrig med en brinnande tändsticka!). Börjar såpvattnet bubbla är det ett tecken på läckage.
Kontrollera gasslangen. Om du upptäcker sprickor byt ut slangen mot en ny. OBS! Använd alltid slangar som är godkända för gasol och är märkta -30C. Gasolslangar är vanligen orange till färgen.
Kontrollera också din tryckregulator som säkerställer att du inte får för högt tryck till din gasolutrustning. I regulatorn finns ett gummimembran som åldras med tiden. Enklast är att byta både tryckregulator och gasolslang med jämna mellanrum t ex vartannat år beroende på hur sol- och väderutsatt din utrustning är.
Kontrollera också att ditt gasolsystem har en inbyggd läckagetestare. Läckagetestare finns i flera olika typer där den enklaste är ett U-rör med siktglas som kopplas in manuellt. I siktröret kan du se om det strömmar gasol trots att du stängt av alla förbrukande enheter. Ett billig och enkelt sätt att kontrollera tätheten i ditt gasolsystem.
Stäng alltid flaskventilen på gasolflaskan när du inte använder din utrustning så är du säker på att det inte kommer ut någon gas.

Om du upptäcker läckage
Propan är egentligen en luktfri gas men genom tillsats av ett illaluktande ämne är det lättare att upptäcka läckor. Om du upptäcker läckage är det viktigt att genast stänga flaskventilen för att stoppa gastillförseln. Varna och larma dina grannar och se därefter till att vädra ordentligt. Använd inte elektrisk utrustning som kan skapa gnistor. Sedan ska naturligtvis läckan lagas och du måste kontrollera att det är tätt.
För att förhindra spridning av en eventuell brand är det viktigt att hålla ordentliga avstånd på campingplatsen. Minsta avstånd mellan två husvagnar är fyra meter och mellan två tält tre meter. Om olyckan är framme måste du själv vara beredd att ingripa.
Det är också viktigt att alltid ha god ventilation kring gasolutrustningen. Gasol är ingen giftig gas men läckande gas kan tränga undan syre och därmed orsaka kvävning. Kolmonoxid är en giftig gas som kan uppstå vid ofullständig förbränning, d v s när lågan inte får tillräckligt med syre.

Låt Bilprovningen sköta kontrollen
- Är man osäker på en installation, till exempel av ett gasolkök, ska man låta en fackman se över utrustningen, säger Anders Rogstedt. Även om kontroll av gasolsystemet vid bilprovningen inte längre är obligatorisk rekommenderar jag att köpa till denna kontroll hos Bilprovningen. Där kontrolleras vanligen både slangar, rörledningar och övriga komponenter samt skador, förslitningar och sprickor i och under fordonet. Fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras också och därefter sker en täthetskontroll. Efter kontroll får du ett protokoll samt ett märke "Genomförd gasolkontroll" som du fäster på din husvagn. Det är också många campingplatser som kräver att man skall kunna uppvisa att man kontrollerar sitt gasolsystem på husvagnen.
""""""""""""""""

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.