Nästa artikel
Kör yngre säkrare än äldre?
NYHETER

Kör yngre säkrare än äldre?

Publicerad 14 september 2017 (uppdaterad 14 september 2017)
En stridsfråga under lång tid har varit vem som kör säkrast. Yngre kontra äldre, män kontra kvinnor eller varför inte sportbilsförare kontra husbilsförare. Transportstyrelsen har granskat statistiken!
Det finns idag nästan 6,5 miljoner körkortsinnehavare i Sverige, varav cirka 516 000 körkortsinnehavare är i åldern 18-24 år.

Under 2016 återkallade Transportstyrelsen totalt 31 527 körkort. I över 16 procent av fallen var körkortsinnehavaren en ung man mellan 18-24 år, trots att gruppen bara utgör 4,3 procent av alla körkortsinnehavare. Det är idag nästan fyra gånger så vanligt att en ung man mellan 18 och 24 får sitt körkort återkallat jämfört med genomsnittet i landet.

Transportstyrelsen konstaterar därmed att unga män är överrepresenterade vid körkortsåterkallelser. 6 192 körkort tillhörde personer i åldern 18-24 år och av dessa var 5 095 män och 1097 kvinnor. Det finns även en tydlig överrepresentation bland unga i statistiken för singelolyckor på väg. Även Transportstyrelsens statistik över omkomna och svårt skadade i trafiken visar på en överrepresentation

Unga människors riskbeteende i trafiken är en viktig fråga inom trafiksäkerhetsområdet, och den är mest tydlig bland de unga männen.

– Att återkalla ett körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Vårt uppdrag handlar om att bedöma om en person kan förväntas vara en lämplig förare. Våra siffror visar att andelen olämpliga förare är betydligt högre bland unga, och det är killarna som sticker ut . Det framstår som tydligt att personlig mognad är en viktig aspekt som påverkar hur man beter sig i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Mellan 2012 och 2016 inträffade 27 180 st singelolyckor i vägtrafiken i Sverige där förare eller passagerare dog eller skadades. I mer än vart tredje fall var föraren mellan 18-24 år (9 598 st). Äldre förare däremot (75 år och uppåt) stod bara för mindre än var tjugonde olycka (1 142 st). Detta trots att körkortsinnehavarna i denna ålder är mer än dubbelt så många som antalet körkortsinnehavare i åldern 18-24 år.

Som ett led i att öka säkerhetsmedvetandet bland nya körkortstagare infördes 2009 ett krav på en tvådelad riskutbildning som ett obligatoriskt moment för att ta körkort. Förutom den traditionella halkutbildningen tillkom då ett utbildningstillfälle som tog upp riskfyllda beteenden i trafiken, i folkmun kallad för ”Riskettan”. Utvärderingar har visat att utbildningen har haft viss effekt, men att attitydpåverkan är ett långsiktigt arbete. Därför har utbildare, både professionella utbildare och de privata handledarna, en viktig roll att spela i att sprida ett säkerhetsmedvetande till dem som ska ta körkort.

– Den stora riskgruppen i trafiken är de unga och inte de äldre som man kanske skulle kunna tro efter mediernas rapportering. Äldre förare är betydligt mer sällan inblandade i olyckor än unga förare. Det beror på kunskap, erfarenhet och på förmåga att anpassa körningen efter de egna förutsättningarna, säger Jonas Bjelfvenstam.

Någon märkesuppdelad statistik har inte Transportstyrelsen gjort så om BMW-förare oftare är inblandade i olyckor än andra fabrikanters förare fick vi inte svar på den här gången. Inte heller om husbilsförare ligger över eller under genomsnittet, kanske något för en framtida undersökning.

Överrepresentation av återkallade körkort i åldern 18-24 år.

Överrepresentation av singelolyckor i vägtrafik för förare mellan 18-24 år.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.