Nästa artikel
Körkortsåterkallelserna ökar i antal
NYHETER

Körkortsåterkallelserna ökar i antal

Publicerad 19 januari 2018 (uppdaterad 19 januari 2018)
Antalet körkortsåterkallelser ökade med cirka 4 procent under 2017. Totalt fattade Transportstyrelsen beslut om 32 736 körkortsåterkallelser vilket kan jämföras med 31 527 året innan. Den största ökningen syns vid körkortsåterkallelser på grund av medicinska skäl.

Den vanligaste orsaken till att Transportstyrelsen återkallar ett körkort är en så kallad "väsentlig överträdelse", vanligtvis handlar det om fortkörning. Det visar också 2017 års siffror, och totalt fattade Transportstyrelsen 17 240 återkallelsebeslut under året som hör till den kategorin.

Transportstyrelsen kan också återkalla ett körkort på medicinska grunder. Det sker när en utredning visar att körkortsinnehavaren inte längre är lämplig som förare. Vanligtvis ligger en anmälan från läkare i botten. Körkortsåterkallelserna som skedde på medicinska grunder ökade med 7,5 procent, från 8 180 till 8 798.

– Det är glädjande att se en sådan ökning. Det innebär att läkare i högre utsträckning anmäler till oss när en patient får en sjukdom som kan påverka lämpligheten att köra bil. Det är positivt för trafiksäkerheten, säger Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsen.Medicinska skäl

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2016 / 2017 / Grunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1 / 5389 / 5694 / Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 / 278 / 209 / Smitning
Återkallelsegrund 3 / 960 / 707 / Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 / 16823 / 17240 / Väsentlig överträdelse
Återkallelsegrund 5 / 1452 / 1620 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 / 170 / 150 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 / 4520 / 5029 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 / 3660 / 3739 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Samtliga* / 31527 / 32736  

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Återkallelsegrund 7 och återkallelsegrund 8 utgör de körkortsåterkallelser som brukar definieras som medicinska grunder.

Läkare ska anmäla

Den läkare som har en patient som han eller hon bedömer vara olämplig för att köra ett fordon i trafiken ska anmäla det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder därefter körkortsinnehavet. Många läkare väljer dock att använda sig av en så kallad muntlig överenskommelse. Det innebär att läkaren och patienten muntligen kommer överens om att patienten slutar köra men behåller körkortet av andra skäl. Till exempel för att använda som legitimation. Men en sådan lösning kan vara riskabel.

– Årligen får 55 000 svenskar diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka patientens förmåga att själv avgöra när man är olämplig som förare. Det är bra att antalet anmälningar ökar men siffran borde vara betydligt högre, konstaterar Lars Englund.

Ta del av regional statistik över återkallade körkort.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.