Nästa artikel
Krock med husbil skulle kunna bli säkrare
NYHETER

Krock med husbil skulle kunna bli säkrare

Publicerad 6 maj 2019 (uppdaterad 13 maj 2019)
Trafikverket har krocktestat några husbilar och i 90 km/h gick det inget vidare för passagerarna. Totalt sett uppges dock risken att omkomma vara lika liten som i en personbil.

Husbilar behöver bli säkrare menar Trafikverket efter att ha utfört krocktester i enlighet med testmetoden Euro NCAP. Trafikverket noterar att det sedan 2014 omkommit sex personer men av dessa omkom fyra under 2018 vilket påverkat periodens statistik negativt. Det väcker naturligtvis frågan varför just 2018 sticker ut på ett sådant anmärkningsvärt sätt. Det var ju inte enbart antalet omkomna i husbilar som ökade kraftigt, under 2018 omkom 325 personer på vägarna i Sverige vilket bröt den relativt stabila nedåtgående trenden sedan 2010 beroende på hur man tolkar statistiken. 

2018 års ökning blev 72 personer jämfört med 2017 då 253 personer omkom i vägtrafiken enligt Transportstyrelsens statistik vilket är den högsta siffran sedan 2009. En nedåtgående trend får man först om man tittar på siffrorna från 2006 då 2006-2009 låg påtagligt högre än siffrorna från 2010 och framåt.

När det gäller den aktuella djupstudien talade Husbil & Husvagn med Matteo Rizzi som är trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket och en av de mest insatta i studien.

Vi delade in frågekomplexet i två delar, dels om orsakerna till själva olyckorna i sig och dels husbilens säkerhet. Med de extremt små tal det rör sig om spelar tyvärr slumpen en stor roll.

Under perioden 2014 till 2017 inträffade en olycka där de båda i husbilen förolyckades och under 2018 inträffade tre olyckor varav en med två omkomna. Två av olyckorna var mötesolyckor där husbilen blev påkörd av en personbil som krockade med husbilen och en var en singelolycka. Kanske var dessa mötesolyckor resultatet av att personbilen gjorde en omkörning men av hänsyn till den personliga integriteten kan vi inte skriva om detaljer i respektive olycka. Totalt sedan 2014 har det alltså inträffat fyra olyckor med sex omkomna.

Det går inte att säga något om orsaken till att det inträffade tre olyckor under 2018 mot en under perioden 2014 till 2017. Det går inte heller att dra några slutsatser om säkerheten skiljer sig åt mellan olika fabrikat av basfordon och det går inte heller att bedöma olycksrisken efter totalvikten. En av husbilarna under 2018 hade en totalvikt på 3,5 ton, en strax under fyra ton och en över 4,5.

Antalet skadade ligger relativt konstant och har drabbat ungefär hundra personer sedan 2014 så det är inte fråga om någon väsentligt ändrad total olycksrisk med husbilar. Som vi redan nämnt kan detaljer utgöra skillnaden mellan skadad och omkommen. En förklaring till hög skaderisk är att husbilar har en relativt kort deformationszon i förhållande till sin vikt.

Att från dessa fakta dra slutsatsen att en växande husbilsmarknad i kombination med flera allvarliga olyckor på senare tid visar att husbilar behöver bli säkrare blir en hårddragning av fakta. Att det däremot är önskvärt med högre krocksäkerhet får ses som en självklarhet.

Krocktesterna visar på problem med deformationszonerna fram och att inträngningen i en husbil kan vara mycket omfattande, det vill säga att en krock kan ge stora skador inuti bilen. Vid de krocktester som nu gjorts har omfattande skador på inredningen skett inne i husbilen även om fokus legat på frontpartiet. Vid testerna har bilarna varit olastade men i de dödsolyckor som inträffade under 2018 hade inte flygande föremål gjort någon skillnad. Ändå tål det att påpekas att allt i en husbil måste vara fast förankrat för att minimera risken för att bli skadad och när man har passagerare i bak bör bordet tas bort.

– Trafikverket har genomfört krocktester för att bidra med fakta till utvecklingen av säkrare husbilar, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket i ett inlägg på deras hemsida. Resultatet sprids som information till tillverkare, branschorganisationer och konsumenter för att upplysa om vad som kan bli säkrare och vad man kan ställa för krav på den husbil man väljer att åka i.

Trafikverkets krocktester är dock inte samma frontalkollisionstest som används i Euro NCAP, en europeisk konsumentorganisation som krocktestar personbilar; en frontalkollision i 64 km/h mot en barriär som motsvarar ett fordon med samma vikt. Trafikverket valde en tuffare variant som gav större dramatisk effekt. Även om husbilarna var olastade vid tillfället så är de relativt tunga. I detta fall motsvarar testerna en frontalkollision i 90 km/h mot en genomsnittlig personbil.

Trafikverket har testat två begagnade husbilar, den ena från 2012 och den andra från 2017. Husbilarna som baseras på det absolut vanligaste fabrikatet av basfordon och av dessa två hade den delintegrerade högre säkerhet än den helintegrerade. Med tanke på den flora av bodelsfabrikat som tillverkar helintegrerade husbilar ska man nog ändå vara försiktig att dra allt för långtgående slutsatser av detta. Många av de moderna husbilar som säljs är nu utrustade med säkerhetssystem som sidvindsassistans.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.