Att husvagnar inte får parkeras här är nog allmänt förståeligt men att enbart PB2 gäller på norra Öland framstår som svårtolkat.

Nästa artikel
Nej till husvagnar på Ölands ställplatser
NYHETER

Nej till husvagnar på Ölands ställplatser

Publicerad 17 november 2016 (uppdaterad 17 november 2016)

Att husvagnar inte får parkeras här är nog allmänt förståeligt men att enbart PB2 gäller på norra Öland framstår som svårtolkat.

Har du en husvagn får du inte utnyttja ställplatser på Ölands norra del men det gäller även husbilar som inte är PB2. Borgholms kommun har nämligen ett "policy-dokument" från 2012 som reglerar detta.
Den infekterade frågan om vilka som får stå på ställplatser fick nytt bränsle när Borgholms kommun skulle förnya bygglovet för Borgholms Stug & Fiske som kallar sig ställplats. I ansökan hade de skrivit att de välkomnade såväl husvagnar som husbilar vilket enligt kommunen stred mot deras "policy". En ställplats är enligt kommunen förbehållet husbilar och därför får Borgholms Stug & Fiske enligt kommunen inte välkomna husvagnar i så fall måste de söka nytt bygglov som camping.

Detta tämligen okända policy-dokument stadgar att husbil är personbil klass 2 och att enbart dessa får parkera på ställplatser på norra Öland. Husbil & Husvagn ringde därför upp Borgholms Plan- och byggchef på samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Juhlin, för att höra oss för hur de gör med andra husbilar (se även bifogat policydokument). Begreppet PB2 finns enbart för svenskregistrerade husbilar och detta var exempelvis orsaken till dispyten med Norge om rätten att köra tung husbil på B-kort. I dokumentet menas till och med att de husbilar som inte är PB2 kan omregistreras till sådana. Detta låter sig dock knappast göras när man ska stanna för natten.

Även om policy-dokumentet är ganska klart i definitionen framkom det dock att det som ser ut som en husbil i kommunens ögon, som ska övervaka att policyn följs, kan betraktas som en PB2 även om så inte skulle vara fallet. Det gäller exempelvis alla utlandsregistrerade husbilar som aldrig är PB2 eftersom inget annat land har denna fordonsklass. Hur detta policydokument ska uppfattas juridiskt var inte glasklart då det inte är en lag, förordning eller ordningsstadga. Vad som händer med en husbil som inte är PB2 vid en tvist om rätten att utnyttja en ställplats framstod som minst sagt luddigt. Det är inte orimligt att fråga sig vad den enskilde husbilsägaren ska rätta sig efter, det på hemsidan publicerade dokumentet eller Magnus Juhlins uttalanden i vårt samtal.

Många ställplatser skyltas med en husbil och tilläggstexten "PB2" och där råder ingen tvekan, husvagnar och husbilar som inte är PB2 är inte tillåtna men i fallet med Borgholms Stug & Fiske rör det sig om en gräsplan på 15 000 kvadratmeter. Har platsen fått bygglov som ställplats gäller det enligt policydokumentet enbart för PB2 även om ställplatsen är obemannad eller saknar markerade platser. Orsaken till detta att kommunen har högre och andra krav för att enligt detaljplanen godkänna en plats som "camping".

Möjligen kan man med fog hävda att policy-dokumentet snarast förvirrar regelverket och vem kollar en kommuns hemsida för att få reda på om det finns andra kommuner med motsvarande policy-dokument.

Länkar

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.