Nästa artikel
Nivån på ökningen av fordonsskatten fastställd
NYHETER

Nivån på ökningen av fordonsskatten fastställd

Publicerad 12 januari 2018 (uppdaterad 14 januari 2018)
I en rad artiklar har vi beskrivit hur det nya skattesystemet, bonus - malus, kommer att öka skattenivån för husbilar och resultaten har visat på höga nivåer för en normal Ducatobaserad bil på 3,5 ton. Nu vet vi vilka summor det blir. Läs mer.
I december beslutade riksdagen att den nya typen av fordonsskatt skulle införas i och med att höstbudgeten antogs. Då kvarstod en rad detaljer som regeringen nu fastställt. De fordon som omfattas är personbilar klass I och II oavsett totalvikt samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton. 

Det nya skattesystemet träder ikraft den 1 juli 2018 och omfattar bilar som inregistreras efter detta halvårsskifte och samtidigt är av årsmodell 2018 eller senare. Malusdelen i skatten tas ut under de tre första åren. Fordon som inregistrerats före dess påverkas inte av det nya skattesystemet. När bilen som omfattas av bonus - malus uppnått tre registreringsår genomförs en sänkning då tillägget från år 4 och därefter blir 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram. Detta ger exakt samma skatt som den nuvarande, men är en sänkning jämfört med promemorians förslag. Regeringen har flaggat för ytterligare förändringar i samband med att treårsregeln uppnås men detta kan ingen säga något om än.

Sammantaget kan sägas att de flesta nya husbilar av årsmodell 2018 inregistrerade efter halvårsskiftet kommer att få en skatt på i storleksordningen 13 000 -17 000. Det är dock svårt att säga exakt vad som händer 2020 då ingen med säkerhet kan säga något om skillnaderna mellan de två testmetoderna som redovisas nedan.

Frågan är komplicerad och måste till att börja med delas upp i två.
 • Bonus - malus har en ny beräkningsformel vilket påverkar hur skatten räknas ut
 • En ny testmetod för att fastställa utsläppsvärdet (i exemplet 219 g/km) började användas den 1 september 2017

Vi börjar med den gamla och nya beräkningsformeln
 • Den gamla, som gäller fordon registrerade innan 1 juli 2018, lyder: (((CO2-111)*22)+360)*2,37+250
 • I den nya skatten för bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

  95-140 g CO2/km: Grundavgift på 360 kr + 82 kr extra per gram och år.

  >140 g CO2/km: Samma avgifter som ovan + 107 kr extra per gram över 140.

  För dieselbilar tillkommer även ett miljötillägg på 250 kronor, samt ett bränsletillägg, vilket är det deklarerade koldioxidutsläppet på bilen multiplicerat med 13,52. (detta tillägg var tidigare satt till 12,88 men detta ändrades i samband med att höjningen för den befintliga fordonsparken slopades)

  Koldioxidbeloppet är då summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram.
Sedan den 1 september 2017 används en ny testmetod för att fastställa vilket CO2-värde som ska gälla. Den gamla kallas NEDC och den nya WLTP. WLTP ger högre värden men det tvistas om hur mycket högre och något facit på det finns ännu inte. Regeringen har i sin promemoria, utkastet till bonus - malus, bedömt det till 10 procent medan bilbranschen har legat högre och ända upp till 40 procents ökning av värdena. Om det inte finns ett WLTP-värde används NEDC fram till 1 januari 2020. Finns enbart WLTP kommer detta att räknas om till ett fiktivt "NEDC"-värde som används fram till 2020 vilket reducerar höjningen. Denna komplicerade uträkningsmetod finns beskriven i det relaterade dokumentet.


 

Relaterade dokument

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.