Nästa artikel
Nollvisionens delmål nåddes och nytt mål är uppsatt
NYHETER

Nollvisionens delmål nåddes och nytt mål är uppsatt

Publicerad 4 januari 2021 (uppdaterad 4 januari 2021)
Det delmål som sattes upp för att nås 2020 var att maximalt 220 personer skulle omkomma i vägtrafiken. Det preliminära resultatet blev 190 efter ett trafikår som inte liknat något annat.

Antalet omkomna för år 2020 blev lägre än de flesta förväntat sig, inte minst sett mot den olycksökning som började under 2018 men sedan avtog. Med 190 personer är det 31 färre än 2019 då 221 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik som redovisas på deras hemsida. 

Det är omkomna i personbilsolyckorna som har minskat mest och det gäller såväl kollisioner som singelolyckor. Även upphinnandeolyckorna, som statistiskt räknas för sig, har minskat påtagligt. När det gäller oskyddade trafikanter har antal omkomna minskat på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare jämfört med de senaste fem åren.

Under våren när coronapandemin slog till, mellan mars och april, minskade både antalet olyckor och trafikmängden. Under tidig höst minskade olyckorna återigen medan trafikmängden däremot ökade men i november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.

– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen. 

Ett nytt etappmål är bestämt. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

– För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen, säger Jonas Bjelfvenstam.

93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna. Av alla som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.