Bild
Nästa artikel
Ny metod för nykterhetskontroller inte bättre

Ny metod för nykterhetskontroller inte bättre

NYHETER

Förändrade nykterhetskontroller kombinerade med information i sociala medier avsedda att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott har inte gett avsedda förbättringar. Det visar en utvärdering som VTI gjort av ett försök vid polisregion Mitt.

Polisregion Mitt har under tiden 1 september 2018 – 28 februari 2019 testat ett nytt sätt att genomföra nykterhetskontroller. Metoden bygger på systematiserade 20-minuterskontroller som sprids i tid och rum i enlighet med forskning från Australien. Samtidigt har polisen berättat om kontrollerna i bland annat sociala medier. Syftet har varit att öka effektiviteten i nykterhetskontrollerna och även att öka den så kallade upplevda upptäcktsrisken, det vill säga trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott.

Nu har metoden utvärderats av VTI. Utvärderingen har skett genom att sammanställa data om kontroller och data om inlägg i sociala medier, genomföra en enkätstudie bland trafikanter i försöksområdet och i ett kontrollområde samt genom att inhämta polisens erfarenheter.

Även om poliserna som deltog i försöket ser positivt på det förändrade sättet att genomföra och berätta om nykterhetskontroller syns inga effekter på den upplevda upptäcktsrisken bland trafikanterna. Det totala antalet utandningsprov var högre under försöksperioden än innan men inget av lokalpolisområdena kom upp i önskat antal kontroller per vecka. 

– Vår utvärdering visar att metoden har flera fördelar. Vi tror att den kan leda till att den upplevda upptäcktsrisken ökar på sikt, förutsatt att antalet kontroller ökar och att informationen når ut till fler förare, säger Åsa Forsman, senior forskare på VTI som lett studien trots att VTI i sin sammanfattning skriver att metoden inte gett önskat resultat.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.